Portafoli i arquitectura de marca a les destinacions turístiques: el cas de l’Empordà

Author

Gutiérrez Olesti, Jacinta

Director

Guia, Jaume

Camprubí Subirana, Raquel

Date of defense

2019-07-22

Pages

226 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte

Abstract

There is no doubt that we live in a world of brands. Graphic images, logos and slogans have significant impacts on our daily lives. The brand portfolios of tourist destinations have been growing in the last years. The objective of this dissertation is to spell out the factors that determine the strategy of the brand portfolio and the brand architecture in tourist destinations. Understanding the organization of this portfolio and the relationships which different entities or brands establish among and outside themselves, constitutes a focus of analysis for destinations. Destinations constitute study entities with specific peculiarities that move away from the rigidity and the parameters of a company. In destinations, brands are born and evolve in different ways and have to reflect all realities. The results of this research include issues related to policy, resources, understanding of the concept of brand, and incapacity to forge alliances between brands and stakeholders


És indubtable que vivim en un món de marques. Les imatges gràfiques, els logos i eslògans són impactes importants que rebem en el nostre dia a dia. Els portafolis de marques a les destinacions turístiques han anat creixent. L’objectiu de la tesi és conèixer els factors que determinen l’estratègia del portafoli i l’arquitectura de marca a les destinacions turístiques. Comprendre com s’organitza aquest portafoli i les relacions que les diferents entitats o marques generen entre elles i amb l’exterior és un objectiu d’anàlisi per a les destinacions. Les destinacions constitueixen entitats d’estudi amb peculiaritats específiques que s’allunyen de la rigidesa i dels paràmetres d’una empresa. Les marques a les destinacions neixen i evolucionen de diferents maneres i s’ha de donar cabuda a totes les realitats. Factors de caire polític, de recursos, de comprensió del concepte de marca, d’incapacitat per teixir aliances entre marques i entre agents, estan entre els resultats d’aquesta recerca

Keywords

Brand; Marca; Posicionament; Posicionamiento; Place branding; Marca de destí; Marca de destino; Destination branding; Arquitectura de marca; Brand architecture; Portafoli de marca; Portafolio de marca; Brand portfolio; Empordà

Subjects

338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices; 339 - Trade. Commerce. International economic relations. World economy

Documents

tjgo_20190722.pdf

3.197Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)