Origin and fate of nitrite in model ecosystems: case studies in groundwater and constructed wetlands

Author

Hernández del Amo, Elena

Director

Bañeras Vives, Lluís

Gich Batlle, Frederic

Date of defense

2019-10-04

Pages

147 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica

Abstract

Nitrogen pollution in water is common in our environment, especially in places affected by agriculture and livestock, industry or wastewater discharge areas. Ammonium and nitrate are the most common pollutants and can be removed primarily by microorganisms. This removal is carried out by a series of microorganisms that live in these environments as communities, the study of which is essential to evaluate the efficiency of the N removal from water. In this thesis, a variety of methods have been used to study these microorganisms accurately in two types of highly sensitive environments for pollution, wetlands and groundwater.


La contaminació de l’aigua per excés de nitrogen és habitual en el nostre entorn, especialment en llocs impactats per l’agricultura i la ramaderia, zones de descàrrega d’aigües residuals, o com a resultat de l’activitat industrial. L’amoni i el nitrat són els contaminants més freqüents i poden ser eliminats principalment pels microorganismes. Aquesta eliminació la duen a terme diferents microorganismes que habiten en aquests ambients en forma de comunitats, l’estudi de les quals és cabdal per a valorar l’eficiència de l’eliminació del N de l’aigua. En aquesta tesi es desenvolupen mètodes per a fer un estudi acurat d’aquests microorganismes en dos tipus d’ambients altament sensibles a la contaminació, els aiguamolls i l’aigua freàtica.

Keywords

Desnitrificació; Denitrification; Desnitrificación; Reducció de nitrits; Nitrite reduction; Reducción de nitritos; Aiguamolls construïts; Constructed wetlands; Marismas construidas; Aigües subterrànees; Aguas subterráneas; Groundwater; Contaminació de l'aigua; Water pollution; Contaminación del agua; Microorganismes; Microorganisms; Microorganismos

Subjects

574 - General ecology and biodiversity; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 579 - Microbiology

Documents

tehda_20191004.pdf

6.104Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)