Disseny i avaluació d’una estratègia didàctica basada en l’ús dels exemples en vídeo per promoure la indagació científica a educació primària

Author

Solé Llussà, Anna

Director

Aguilar Camaño, David

Tutor

Ibáñez, Manuel

Date of defense

2020-01-29

Pages

198 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiques

Abstract

La indagació científica és una metodologia àmpliament acceptada per promoure les habilitats científiques dels estudiants. Tanmateix, tot i que la seva implementació ha aportat resultats positius, els suports són necessaris per desenvolupar activitats indagadores en estudiants novells. En el present treball es dissenya, s’implementa i s’avalua la introducció d’una estratègia didàctica basada en l’ús del exemples de treball en vídeo com a suport del procés d’indagació a les aules d’educació primària. La implementació d’aquesta estratègia s’ha abordat a partir de dos estudis de cas i un estudi quasi-experimental i s’ha avaluat a través d’un mètode quantitatiu. Els resultats confirmen que la estratègia didàctica dissenyada contribueix a estructurar i sistematitzar el procés indagador dels estudiants. Aquesta tesi aporta una primera aproximació en la importància d’utilitzar aquests guies a l’aula d’educació primària, donant suport a docents, investigadors i altres professionals de l’àmbit educatiu en el disseny, implementació i avaluació d’activitats indagadores.


La indagación científica es una metodología ampliamente aceptada para promover las habilidades científicas de los estudiantes. Sin embargo, aunque su implementación ha aportado buenos resultados, los soportes son necesarios para desarrollar actividades indagadoras en estudiantes noveles. En el presente trabajo se diseña, se implementa y se evalúa la introducción de una estrategia didáctica basada en el uso de los ejemplos en vídeo como soporte del proceso de indagación en las aulas de educación primaria. La implementación de esta estrategia se ha abordado a partir de dos estudios de caso y un estudio cuasi experimental y se ha evaluado a través de un método cuantitativo. Los resultados confirman que la estrategia didáctica diseñada contribuye a estructurar y sistematizar el proceso de indagación de los estudiantes. Esta tesis aporta una primera aproximación en la importancia de usar estas guías en el aula de educación primaria, dando soporte a docentes, investigadores y otros profesionales del ámbito educativo en el diseño, implementación y evaluación de actividades indagadoras.


Scientific inquiry is a methodology widely accepted to promote students’ science process skills. Although it provides good results, guides are needed to support the development of inquiry activities in novel students. In the present work, a didactic strategy based on video worked examples for guiding the inquiry processes is design, implement and evaluate in elementary education classroom. The implementation of this methodology has been addressed through two case studies and a quasi-experimental study, and has been evaluated using a quantitative method. The results indicate that the didactic strategy provides students a structure and systematization of the inquiry process. This thesis provides a first approach to the importance of using these guides in the elementary classrooms, supporting teachers, researchers and other educational professionals in the design, implementation and evaluation of inquiry activities.

Keywords

Indagació científica; Exemples de treball en vídeo; Educació primària; Indagación científica; Ejemplos de trabajo en vídeo; Educación primaria; Scientific inquiry; Video worked examples; Primary education

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Didàctica de les Ciències Experimentals

Documents

Tasl1de1.pdf

4.188Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)