Resilience of aquatic metacommunities: implications for disturbance recovery

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
dc.contributor
Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica
dc.contributor.author
Cunillera-Montcusí, David
dc.date.accessioned
2020-10-16T18:21:34Z
dc.date.available
2020-10-16T18:21:34Z
dc.date.issued
2020-02-21
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/669784
dc.description.abstract
During the last years, there has been an increase in the number and intensity of disturbances, and their consequences related with global change, which have corroborated the already forecasted scenarios. One example are wildfires, which are expected to increase both in intensity and extension in the near future. However, although the extensive research carried out to understand wildfire impacts, there is still a lack of knowledge regarding its consequences on freshwater temporary ponds. These temporary habitats constitute small biodiversity reservoirs, holding singular and iconic fauna. Nowadays, these habitats are endangered mostly due to habitat loss. Consequently, to cope with the future climatic scenario, which predicts an increase in wildfire disturbances as well as greater habitat loss, it becomes mandatory to better comprehend and study wildfire impacts on these small biodiversity jewels.Throghout this thesis I study the Jonquera wildfire consequences on the Albera temporary ponds
en_US
dc.description.abstract
Durant els últims anys, l’increment de pertorbacions lligades al context de canvi global està corroborant cada dia els pronòstics més negatius. En aquesta mateixa línia, i en relació a les pertorbacions d’abast regional com els incendis, les prediccions no fan res més que pronosticar-ne un augment, tant en la intensitat com en l’extensió. Tanmateix, tot i la gran quantitat de recerca sobre els impactes dels incendis se sap poc en relació al seu impacte sobre els estanys temporanis d’aigua dolça. Aquests, constitueixen un reservori de biodiversitat únic i molt valuós en les regions com la Mediterrània i actualment es troben greument amenaçats a causa de la seva desaparició. En conseqüència, davant de les futures perspectives climàtiques d’increment dels incendis i d’una major pèrdua d’habitat, esdevé cabdal conèixer quins són els impactes dels incendis sobre els estanys temporanis mediterranis. En aquesta tesi s'aprofundeix en els afectes de l'incendi de la Jonquera sobre els estanys temporanis de l'Albera
en_US
dc.format.extent
317 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Limnologia
en_US
dc.subject
Limnología
en_US
dc.subject
Limnology
en_US
dc.subject
Ecologia
en_US
dc.subject
Ecología
en_US
dc.subject
Ecology
en_US
dc.subject
Incendis forestals
en_US
dc.subject
Incendios forestales
en_US
dc.subject
Wildfire
en_US
dc.subject
Metacomunitat ecològica
en_US
dc.subject
Metacomunidad ecológica
en_US
dc.subject
Ecologic metacommunity
en_US
dc.subject
Resiliència
en_US
dc.subject
Resiliencia
en_US
dc.subject
Resilience
en_US
dc.subject
Estanys temporanis
en_US
dc.subject
Estanques temporales
en_US
dc.subject
Temporary ponds
en_US
dc.subject
Mediterrani
en_US
dc.subject
Mediterráneo
en_US
dc.subject
Mediterranean
en_US
dc.title
Resilience of aquatic metacommunities: implications for disturbance recovery
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
502
en_US
dc.subject.udc
504
en_US
dc.subject.udc
574
en_US
dc.contributor.director
Gascón Garcia, Stéphanie
dc.contributor.director
Boix Masafred, Dani
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

tdcm_20200221.pdf

26.58Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)