Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019)

Author

Nicolau Jiménez, Adriana

Director

Iribarren i Donadeu, Teresa

Date of defense

2021-04-21

Pages

356 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Doctorat de Societat de la informació i el coneixement

Abstract

Aquesta tesi aborda l'impacte dels feminismes en el teatre català contemporani, prenent com a objecte d'estudi el teatre representat a la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2019. A causa de la manca d'atenció crítica a les relacions entre el teatre català, el gènere i els feminismes, fonamento el meu marc analític en els estudis teatrals feministes anglosaxons, així com en les aportacions pioneres de María José Ragué Arias. La recerca comprèn l'estudi d'un conjunt molt ampli d'obres, enteses en tant que objectes espectaculars i per tant estudiades a partir de les escenificacions. La comparació sistemàtica d'aquest corpus permet fer emergir la presència d'una sèrie de motius feministes en conjunts remarcables d'obres: els desdoblaments, les genealogies i els trànsits. En definitiva, la tesi proposa un marc analític i metodològic innovador per copsar i analitzar la important significació d'aquest fenomen, alhora que n'ofereix una primera cartografia (que es tradueix en una relació de 148 obres recollida en annex).


Esta tesis aborda el impacto de los feminismos en el teatro catalán contemporáneo, tomando como objeto de estudio el teatro representado en la ciudad de Barcelona entre los años 2000 y 2019. A causa de la falta de atención crítica a las relaciones entre el teatro catalán, el género y los feminismos, opto por fundamentar el marco analítico en los estudios teatrales feministas anglosajones, así como en las aportaciones pioneras de María José Ragué Arias. La investigación comprende el estudio de un conjunto muy amplio de obras, entendidas como objetos espectaculares y por lo tanto estudiadas a partir de las escenificaciones. La comparación sistemática de este corpus permite hacer emerger la presencia de una serie de motivos feministas en conjuntos remarcables de obras: los desdoblamientos, las genealogías y los tránsitos. En definitiva, la tesis propone un marco analítico y metodológico innovador para comprender y analizar la importante significación del fenómeno, a la vez que ofrece una primera cartografía de este, que se traduce en una relación de 148 obras en anexo.


This dissertation studies the impact of feminisms on contemporary Catalan theatre, taking, as an object of study, theatre plays staged in Barcelona between 2000 and 2019. Due to the lack of critical views on the relationships between Catalan theatre, gender and feminisms, I draw my analytical frame from Anglophone feminist theatre studies, as well as from María José Ragué Arias' pioneering contributions. The research involved the study of a wide range of plays, conceived as dramatic performances and thus studied taking their stage dimension into account. Thanks to the systematic comparison of this corpus, a series of feminist motives, present in significant groups of plays, has emerged: splittings, genealogies and transitions. In conclusion, this doctoral thesis furthers an innovative analytical and methodological frame in order to recognize and examine the signification of feminisms' impact on Catalan contemporary theatre, while offering a first cartography of this phenomenon (presented as an attached catalogue of 148 plays).

Keywords

teatre; teatro; theatre; gènere; género; gender; teatre català contemporani; teatro catalán contemporáneo; contemporary Catalan theatre; feminismes; feminismos; feminisms; motivos feministas; motius feministes; feminist motives; estudis teatrals; estudios teatrales; theatre studies; María José Ragué Arias; María José Ragué Arias; María José Ragué Arias

Subjects

30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport; 82 - Literature

Knowledge Area

Estudis de Gènere/Estudis Teatrals

Documents

Tesi Feminismes teatre català_Nicolau Jiménez.pdf

2.896Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)