Health effects of seasonal consumption of local phenolic-rich fruits

Author

Cruz Carrión, Álvaro Javier

Director

Suárez Recio, Manuel

 

Codirector

Arola Arnal, Anna,

Date of defense

2021-06-18

Pages

259 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

Els factors relacionats amb la nutrició són els principals factors determinants de les malalties no transmissibles, que actualment són la principal causa de mortalitat i morbiditat en el món. Com a part d'un patró dietètic, l'Organització Mundial de la Salut recomana un mínim de 400 g de fruites i verdures per dia per a la prevenció de malalties cròniques. Se sap que les fruites i les verdures són riques en fitoquímics, com els compostos fenòlics, que promouen els efectes de la salut. En aquest sentit, la teoria de la xenohormesis postula que quan els heterotrofs consumeixen els fitoquímics sintetitzats per les plantes estressades, aquests compostos actuen com a senyals de les condicions externes en les quals les plantes eren cultivades i els permeten adaptar-se als canvis en l'ambient. Per tant, cada planta conté una composició fenòlica característica que proporciona informació sobre les condicions ambientals. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta tesi era avaluar si l'origen geogràfic del cultiu, els sistemes agrícoles i el consum estacional poden condicionar la bioactivitat i biodisponibilitat dels compostos fenòlics procedents d'aliments basats en plantes. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, es va determinar si el sistema de cultiu condiciona la concentració de compostos fenòlics i la capacitat antioxidant dels aliments de planta local conreats al Camp de Tarragona. Posteriorment, vam avaluar si l'origen geogràfic del cultiu de tomàquet i cirera dolça i el seu consum estacional influeix en la seva bioactivitat i biodisponibilitat fenòlica.


Los factores relacionados con la nutrición son los principales determinantes de las enfermedades no transmisibles, que actualmente son la principal causa de mortalidad y morbilidad en el mundo. Como parte de un patrón dietético saludable, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 400 g de frutas y verduras al día para la prevención de enfermedades crónicas. Se sabe que las frutas y las verduras son ricas en fitoquímicos, como compuestos fenólicos, que promueven efectos saludables. En este sentido, la teoría de la xenohormesis postula que cuando los heterótrofos consumen los fitoquímicos sintetizados por las plantas estresadas, estos compuestos actúan como señales de las condiciones externas en las que se cultivaron las plantas y les permiten adaptarse a los cambios del entorno. Por lo tanto, cada planta contiene una composición fenólica característica que proporciona información sobre las condiciones ambientales. En este sentido, el objetivo de esta tesis fue evaluar si el origen geográfico del cultivo, los sistemas de cultivo y el consumo estacional pueden condicionar la bioactividad y biodisponibilidad de los compuestos fenólicos de los alimentos de origen vegetal. Para cumplir este objetivo, se determinó si el sistema de cultivo condiciona la concentración de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de los alimentos cultivados en el Camp de Tarragona, España.


Nutrition-related factors are the main determinants of noncommunicable diseases, which are currently the leading cause of mortality and morbidity in the world. As part of a healthy dietary pattern, World Health Organization recommends a minimum of 400 g of fruits and vegetables per day for the prevention of chronic diseases. Fruits and vegetables are known to be rich in phytochemicals, such as phenolic compounds, which promotes health effects. In this sense, xenohormesis theory postulates that when heterotrophs consume the phytochemicals synthesized by stressed plants, these compounds act as signals of the external conditions in which the plants were grown and allow them to adapt to changes in the environment. Therefore, each plant contains a characteristic phenolic composition providing information about environmental conditions. In this respect, the objective of this thesis was to evaluate whether geographical origin of cultivation, farming systems and seasonal consumption can condition the bioactivity and bioavailability of phenolic compounds from plant-based foods. To meet this objective, it was determined whether the cultivation system conditions the concentration of phenolic compounds and the antioxidant capacity of local plant-based food grown in the Camp de Tarragona, Spain. Subsequently, we evaluated whether the geographical origin of tomato and sweet cherry cultivation and their seasonal consumption influences their bioactivity and phenolic bioavailability.

Keywords

Local; Temporada; Fruita; Fruta; Seasonal; Fruit

Subjects

663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI Álvaro Javier Cruz Carrión.pdf

2.598Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)