The Communication System of the Chinese Community in Spain

dc.contributor.author
Liu, Yunong
dc.date.accessioned
2021-07-01T08:01:19Z
dc.date.available
2021-07-01T08:01:19Z
dc.date.issued
2020-11-30
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/672033
dc.description.abstract
La tesi Els Sistemes de Mitjans de Comunicació en les Comunitats Xinesas en Espanya ha realitzat una radiografia a l’estructura de comunicació de la comunitat immigrant que ha conviscut amb el país d’acollida durant dècades. Al llarg d’aquest temps, els membres de la comunitat han construït la seva pròpia piràmide de comunicació des del nivell intergrupal fins al nivell de comunicació de masses, des d’associacions, escoles d’idiomes i esglésies fins periòdics i ràdio. A més de la introducció panoràmica de sistema de comunicació, l’estudi s’ha realitzat una anàlisi de contingut de les notícies durant 2015 i 2017 amb la freqüència mensual i el desenvolupament en els anys següents dels dos principals diaris ètnics xinesos publicats a Espanya, a través d’ els models estadístics: arbre de decisió i clústers K-mitjanes utilitzant el programari Clementine 12.0 per reconèixer la indústria, a més de realitzar entrevistes semi-estructurals en profunditat amb els membres de la comunitat per apropar-se a l’consum de mitjans d’acord a diferents perfils.
en_US
dc.description.abstract
La tesis El sistema de comunicación de la comunidad china en España ha realizado una radiografía a la estructura de comunicación de la comunidad inmigrante que ha convivido con el país de acogida durante décadas. A lo largo de este tiempo, los miembros de la comunidad han construido su propia pirámide de comunicación desde el nivel intergrupal hasta el nivel de comunicación de masas, desde asociaciones, escuelas de idiomas e iglesias hasta periódicos y radio. Además de la introducción panorámica del sistema de comunicación, el estudio ha realizado un análisis de contenido de las noticias durante 2015 y 2017 con la frecuencia mensual y el desarrollo en los años siguientes de los dos principales periódicos étnicos chinos publicados en España, a través de los modelos estadísticos: árbol de decisión y clusters K-medias utilizando el software Clementine 12.0 para reconocer la industria, además de realizar entrevistas semi-estructurales en profundidad con los miembros de la comunidad para acercarse al consumo de medios de acuerdo a diferentes perfiles.
en_US
dc.description.abstract
The thesis The Communication system of the Chinese community in Spain has realized an X-ray to the communication structure of the immigrant community which has been coexisted with the host country through decades. Along this time, the community members have constructed their own communication pyramid from the intergroup level to the mass communication level, from associations, language schools, and churches to newspapers and radio. Apart from the panoramic introduction of the communication system, the study has realized a content analysis of the news during 2015 to 2017 and in the continuing years with the monthly frequence in the two major Chinese ethnic newspapers published in Spain, through the statistic models: decision tree and K-means clusters using the software Clementine 12.0 to recognize the industry, as well as realized semi-structural in-depth interviews with the community members to get close to the media consumption according to different profiles.
en_US
dc.format.extent
483 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
La comunitat xinesa en Espanya
en_US
dc.subject
La comunidad china en España
en_US
dc.subject
Chinese community in Spain
en_US
dc.subject
El sistema de comunicació
en_US
dc.subject
El sistema de comunicación
en_US
dc.subject
Communication system
en_US
dc.subject
Mitjas étnics
en_US
dc.subject
Medios étnicos
en_US
dc.subject
Ethnic media
en_US
dc.subject.other
Ciències Socials
en_US
dc.title
The Communication System of the Chinese Community in Spain
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
070
en_US
dc.contributor.authoremail
lluvia_liu@hotmail.com
en_US
dc.contributor.codirector
Zhou, Minkang
dc.contributor.tutor
Recoder, Maria Josep
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.degree
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Comunicació i Periodisme


Documents

yuli1de1.pdf

14.60Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)