Low-power techniques for wireless gas sensing network applications: pulsed light excitation with data extraction strategies

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
dc.contributor.author
González Fernández, Ernesto
dc.date.accessioned
2021-11-22T09:33:43Z
dc.date.available
2021-11-22T09:33:43Z
dc.date.issued
2021-09-09
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/672792
dc.description.abstract
Aquesta tesi està enfocada en dues línies d'investigació. La primera aborda el desenvolupament d'una metodologia basada en llum polsada per modulació de sensors químic-resistius per a l'extracció d'informació del senyal transitòri, i la segona planteja la implementació d'una xarxa sense fils de sensors (WSN) basada en tecnologia LoRa per al monitoratge de la qualitat de l'aire (AQM) i la detecció d'esdeveniments de fuita de gasos. Aquest document està estructurat en quatre capítols organitzats de la següent manera: el Capítol 1 presenta l'estat de l'art, una introducció als mecanismes de millora de l'comportament dels sensors químic-resistius, així com una introducció a la implementació de xarxes sense fils de sensors per a la monitorització de la qualitat de l'aire; el Capítol 2 està compost pels dos articles publicats relacionats amb la metodologia basada en la modulació utilitzant llum polsada per a l'extracció d'informació del senyal transitòria de sensors químic-resistius; el Capítol 3 presenta l'article publicat relacionat amb la implementació d'una WSN per a AQM; el Capítol 4 presenta les conclusions derivades dels resultats obtinguts durant el desenvolupament de el projecte de tesi i les recomanacions per al treball futur associat a la continuïtat dels principals resultats d'aquesta tesi
en_US
dc.description.abstract
La presente tesis está enfocada en dos líneas de investigación, La primera aborda el desarrollo de una metodología basada en luz pulsada para modulación de sensores químico-resistivos para la extracción de información de la señal transitoria; y la segunda plantea la implementación de una red inalámbrica de sensores (WSN) basada en tecnología LoRa para la monitorización de la calidad del aire (AQM) y la detección de eventos de fuga de gases. Este documento está estructurado en cuatro capítulos organizados de la siguiente forma: el Capítulo 1 presenta el estado del arte, una introducción a los mecanismos de mejora del comportamiento de los sensores químico-resistivos, así como una introducción a la implementación de redes inalámbricas de sensores para la monitorización de la calidad del aire; el Capítulo 2 está compuesto por los dos artículos publicados relacionados con la metodología basada en la modulación utilizando luz pulsada para la extracción de información de la señal transitoria de sensores químico-resistivos; el Capítulo 3 presenta el artículo publicado relacionado con la implementación de una WSN para AQM; el Capítulo 4 presenta las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos durante el desarrollo de el proyecto de tesis y las recomendaciones para el trabajo futuro asociado a la continuidad de los principales resultados de esta tesis.
en_US
dc.description.abstract
The present thesis project is focused in two different yet related research lines. The first one addresses the development of a pulsed light-based chemiresistive sensor modulation methodology for transient information extraction. The second research line developed deals with the implementation of a LoRa-based portable, scalable, low-cost, and low power Wireless Sensor Network (WSN) for Air Quality Monitoring (AQM) and gas leakage events detection. This document is structured in four Chapters organized as follows: Chapter 1 presents the state of the art, an introduction to sensing performance enhancement and transient data extraction methods, as well as an introduction to the implementation of WSN for AQM; Chapter 2 is composed of the two published paper related to the pulsed light modulation methodology for transient information extraction; Chapter 3 presents the published paper related to the implementation of a LoRa-based WSN for AQM; Chapter 4 states the conclusions derived from the results obtained during this thesis project and the recommendations for the future work associated to the continuity of this thesis findings.
en_US
dc.format.extent
141 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Detecció de gasos
en_US
dc.subject
Modulació amb llum
en_US
dc.subject
Monitorització de la qualitat de l'aire
en_US
dc.subject
Detección de gases
en_US
dc.subject
Modulación con luz
en_US
dc.subject
Monitoreo de la calidad del aire
en_US
dc.subject
Gas sensing
en_US
dc.subject
Light modulation
en_US
dc.subject
Air Quality Monitoring
en_US
dc.subject.other
Enginyeria i Arquitectura
en_US
dc.title
Low-power techniques for wireless gas sensing network applications: pulsed light excitation with data extraction strategies
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
62
en_US
dc.contributor.director
Vilanova Salas, Javier
dc.contributor.director
Romero Nevado, Alfonso
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Ernesto González Fernández.pdf

4.396Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)