Compact DC Modelling of Short-Channel Effects in Organic Thin-Film Transistors

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
dc.contributor.author
Jakob Markus, Prüfer
dc.date.accessioned
2022-03-25T12:49:04Z
dc.date.available
2022-03-25T12:49:04Z
dc.date.issued
2022-02-28
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/673905
dc.description.abstract
Els transistors orgànics de capa fina (TFT) són dispositius prometedors per a les pantalles flexibles de matriu activa i els conjunts de sensors, ja que poden fabricar-se a temperatures de procés relativament baixes i, per tant, no sols en vidre, sinó també en substrats polimèrics. Per a millorar el rendiment dinàmic dels dispositius i circuits TFT , una reducció agressiva de la longitud de canal provoca efectes extrínsecs en els dispositius que han de ser capturats per models compactes. Aquesta tesi presenta models analítics, basats en la física, de la degradació de la pendent subumbral, el roll-off del voltatge llindar i l'efecte DIBL en TFTs coplanars i escalonats que poden ser implementats en qualsevol model compacte de corrent continu arbitrari que estigui definit pel voltatge llindar i la pendent subumbral. Per tant, l'equació diferencial de Laplace es resol per a la geometria coplanar i escalonada aplicant la transformación Schwarz-Cristoffel. Les solucions del potencial serveixen de base per a la definició de les equacions del model. A més, es desenvolupen models compactes de les barreres Schottky dependents de la polarització en les interfícies font/semiconductor i drenador/semiconductor en els TFT coplanars i escalonats, que modelen la injecció i l'ejecció de portadors de càrrega, respectivament, com a corrent d'emissió termoiònica.
en_US
dc.description.abstract
Los transistores orgánicos de capa fina (TFT) son dispositivos prometedores para las pantallas flexibles de matriz activa y los conjuntos de sensores, ya que pueden fabricarse a temperaturas de proceso relativamente bajas y, por tanto, no sólo en vidrio, sino también en sustratos poliméricos. Para mejorar el rendimiento dinámico de los dispositivos y circuitos TFT, una reducción agresiva de la longitud de los canales provoca efectos extrínsecos en los dispositivos que tienen que ser capturados por modelos compactos. Esta tesis presenta modelos analíticos, basados en la física, de la degradación de la pendiente subumbral, el roll-off del voltaje umbral y el efecto DIBL en TFTs coplanares y escalonados que pueden ser implementados en cualquier modelo compacto de corriente continua arbitrario que esté definido por el voltaje umbral y la pendiente subumbral. Por lo tanto, la ecuación diferencial de Laplace se resuelve para la geometría coplanar y escalonada aplicando la transformación Schwarz-Christoffel. Las soluciones del potencial sirven de base para la definición de las ecuaciones del modelo. Además, se desarrollan modelos compactos de las barreras Schottky dependientes de la polarización en las interfaces fuente/semiconductor y drenador/semiconductor en los TFT coplanares y escalonados, que modelan la inyección y la eyección de portadores de carga, respectivamente, como corriente de emisión termoiónica
en_US
dc.description.abstract
Organic thin-film transistors (TFTs) are promising devices for flexible active-matrix displays and sensor arrays, since they can be fabricated at relatively low process temperatures and thus not only on glass, but also on polymeric substrates. In order to improve the dynamic TFT and circuit performance, an aggressive reduction of the channel length causes extrinsic de-vice effects that have to be captured by compact models. This dissertation presents analytical, physics-based models of the subthreshold-swing degra-dation, the thresholdvoltage roll-off and DIBL effects in coplanar and staggered TFTs that can be implemented in any arbitrary compact dc model that are defined by the threshold voltage and the subthreshold swing. Therefore, Laplace’s differential equation is solved for the coplanar and staggered geometry by applying the Schwarz-Christoffel transformation. The potential solutions serve as a basis for the definition of the model equations. Further-more, compact models of the biasdependent Schottky barriers at the source/semiconductor and drain/semiconductor interfaces in coplanar and staggered TFTs are derived, which model the charge carriers injection and ejection, respectively, as thermionic emission cur-rent. Thereby, in case of the source barrier, the Schottky barrier lowering effect due to im-age charges is captured and therefore, an analytical expression of the electric field at the source barrier is derived.
en_US
dc.format.extent
148 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
TFTs orgànics
en_US
dc.subject
model compacte
en_US
dc.subject
model CC
en_US
dc.subject
TFTs orgánicos
en_US
dc.subject
modelo compacto
en_US
dc.subject
modelo CC
en_US
dc.subject
organic TFTs
en_US
dc.subject
compact modeling
en_US
dc.subject
DC model
en_US
dc.subject.other
Enginyeria i Arquitectura
en_US
dc.title
Compact DC Modelling of Short-Channel Effects in Organic Thin-Film Transistors
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
62
en_US
dc.subject.udc
621.3
en_US
dc.contributor.director
Iñiguez Nicolau, Benjamin
dc.contributor.codirector
Klös, Alexander Gunther
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Prüfer Jakob Markus.pdf

8.223Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)