Signatures bacterianes com a eines de diagnòstic diferencial i monitoratge de les malalties inflamatòries intestinals

Author

Amoedo Cibeira, Joan

Director

Garcia-Gil, L. J.

Date of defense

2020-12-15

Pages

145 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Abstract

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a group of immune-based pathologies that affect the digestive tract, causing chronic inflammatory diseases processes. In recent years, the microbial communities that inhabit the human intestine have been associated with different diseases, among which IBD stands out. Identifying microbiological signatures in faecal samples from patients with IBD and IBS could be useful to diagnose, monitor, and even predict therapeutic results. The study of the intestinal microbiota using faecal samples, is a simple and quick process. The methodology used for its study has been defined and optimized in this work. In this doctoral thesis, RAID-Dx, a non-invasive method capable of discriminating IBS from IBD with a sensitivity of 88.2% and a specificity of 94.1%, and RAID-Monitor, a non-invasive method capable of monitoring the endoscopic activity in IBD patients, were developed.


La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) és un grup de patologies de base immune que afecten al tracte digestiu, provocant processos inflamatoris crònics. Durant els últims anys, les comunitats microbianes que habiten l’intestí humà han estat relacionades amb un bon nombre de malalties, entre les que destaca la MII. La identificació de signatures microbiològiques en mostres fecals de pacients amb MII i SII podria ser útils per diagnosticar, monitoritzar i, fins i tot, predir-ne resultats terapèutics. L’anàlisi de la microbiota intestinal a partir d’una mostra fecal és un procés senzill i ràpid. La metodologia emprada per estudiar-la ha estat en part definida i optimitzada en aquest treball. A partir d’aquesta metodologia, s’ha desenvolupat el RAID-Dx, procediment no invasiu capaç de discriminar la SII de la MII amb una sensibilitat del 88,2% i una especificitat del 94,1% i també el RAID-Monitor, que permet monitoritzar l’activitat endoscòpica en pacients de MC i CU.

Keywords

Malaltia inflamatòria intestinal; Enfermedad inflamatoria intestinal; Inflammatory bowel disease; Microbiota intestinal; Intestinal microbiota; Diagnòstic diferencial; Diagnóstico diferencial; Differential diagnosis; Firmas bact; Signatura bacteriana; Firma bacteriana; Bacterian signatures; Faecalibacterium prausnitzii

Subjects

616.3 - Pathology of the digestive system. Complaints of the alimentary canal

Documents

tjac_20201215.pdf

2.387Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)