Metabolic consequences of consumption of fruits from different origins and in different photoperiods: impact on the lipidic metabolism

Author

Ruiz de Azua, María Josefina

Director

Suárez Recio, Manuel

Date of defense

2022-06-08

Pages

389 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

Avui dia, tenim accés a aliments d’arreu del món, a qualsevol època de l'any. Específicament, es poden consumir fruites i verdures típiques d'altres llocs, sense conèixer quines conseqüències té en el nostre organisme. En aquest sentit, les plantes tenen una composició fitoquímica característica que depèn de les condicions ambientals on es desenvolupa. Aquestes molècules proporcionen senyals per als heteròtrofs que els consumeixen, per tal que es puguin adaptar favorablement a les condicions imprescindibles de l'entorn. A més, la quantitat d'hores de llum diària impacta al metabolisme a través de la modulació de la transcripció gènica de determinats enzims. En aquesta tesi es va avaluar l'efecte de l'exposició crònica a diferents hores de llum, així com també l'efecte del consum de cireres i tomàquets de diferent origen geogràfic i en diferents fotoperíodes, simulant diferents temporades de consum. Concretament s’ha avaluat l’impacte sobre paràmetres metabòlics sèrics i hepàtics, sobre l'expressió d'enzims relacionats amb el metabolisme lípids i sobre el perfil d'àcids grassos en fetge i múscul. Hem observat que tant l'origen com el fotoperíode de consum tenen efectes diferencials sobre els paràmetres avaluats.


Hoy en día, tenemos acceso a alimentos de todas partes del mundo, en cualquier época del año. Específicamente, se puede conseguir frutas y verduras típicas de otros sitios, sin conocer qué consecuencias produce en nuestro organismo. En tal sentido, las plantas poseen una composición fitoquímica característica que depende de las condiciones ambientales dónde se desarrolla. Estos biocompuestos proporcionan señales para los heterótrofos que las consumen, con el fin de que puedan adaptarse favorablemente a las condiciones imprescindibles del entorno. Además, la cantidad de horas de luz diaria impacta en el metabolismo, a través de la modulación de la transcripción génica de determinadas enzimas. En la presente tesis se evaluó el efecto de la exposición crónica a diferentes horas de luz, así como también el efecto del consumo de cerezas y tomates de distinto origen geográfico y en distintos fotoperiodos, simulando diferentes temporadas de consumo, sobre parámetros metabólicos séricos y hepáticos, sobre la expresión de enzimas relacionadas con el metabolismo lípidos y sobre el perfil de ácidos grasos en higado y en músculo. Observamos que tanto el origen, como el fotoperiodo de consumo poseen efectos diferenciales sobre los parámetros evaluados.


Nowadays, we have access to food products from all over the world, at any time of the year. Specifically, we have access to fruits and vegetables typical from other places, without knowing the consequences that this produces in the organism. In this sense, plants have a characteristic phytochemical composition that depends on the environmental conditions where it grows. These biocomposites provide signals for the heterotrophs that consume them, so that they can adapt favorably to the essential conditions of the environment. In addition, the number of hours of daily light impacts metabolism, through the modulation of gene transcription of certain enzymes. In this thesis, the effect of chronic exposure to different hours of light was evaluated, as well as the effect of the consumption of cherries and tomatoes from different geographical origin and in different photoperiods, simulating different seasons of consumption. Specifically we evaluated the impact on serum and liver metabolic parameters, on the expression of enzymes related to lipid metabolism and on the profile of fatty acids in liver and muscle. We have observed that both the origin and the photoperiod of consumption have differential effects on the parameters evaluated.

Keywords

Polifenols; Metabolisme; Fotoperíodes; Polifenoles; Metabolismo; Fotoperiodos; Polyphenols; Metabolism; Photoperiods

Subjects

57 - Biological sciences in general; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI María Josefina Ruiz de Azua.pdf

9.003Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)