Algoritme diagnòstic en el laboratori. Impacte dels nous índex hematimètrics

Author

Marull Arnall, Anna

Director

Gallardo Giralt, David

Codirector

Serrando Querol, Maria Teresa

Tutor

Pinart Nadal, Elisabeth

Date of defense

2021-06-21

Pages

235 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Abstract

Currently, automatic analyzers based on highly accurate methods can determine hematologic parameters in a fast and reliable way which is important to detect abnormalities in blood cells. In laboratories with a high care burden such as ours,the development of diagnostic algorithms that help to improve the sensitivity and specificity of the detection of pathologies is indispensable. In this thesis, we aim to elucidate three parameters of analysis for each one of the three hematological cellular criteria. In the analysis of erythrocytes, we studied if the Ret-He(hemoglobin present in reticulocytes can be useful in the screening of hemoglobinopathies. In the analysis of platelets, we examined if the immature platelet fraction (IPF) parameter could be useful in the diagnosis of immune thrombocytopenias. With reference to the white blood cells, we investigated cell population data can be useful in the diagnosis of early sepsis


Actualment en els laboratoris assistencials disposem d’analitzadors automatitzats que determinen de manera ràpida i fiable una gran varietat de paràmetres hematològics. En aquells centres amb alta càrrega assistencial com el nostre es fa imprescindible la creació d’algoritmes diagnòstics que ajudin a augmentar la sensibilitat i l’especificitat en la detecció de patologies. El propòsit d’aquesta tesi ha estat analitzar tres paràmetres d’investigació provinents de les tres sèries cel•lulars de l’hemograma: eritrocitària, plaquetària i leucocitària. De la sèrie eritrocitària hem estudiat si el paràmetre Ret-He, que és la quantitat d’hemoglobina present en els reticulòcits pot ser d’utilitat en el cribratge de les hemoglobinopaties. De la sèrie plaquetària hem estudiat el paràmetre IPF, que és la fracció de plaquetes immadures i la seva utilitat en l’orientació diagnòstica de les trombopènies immunes. De la sèrie leucocitària, hem estudiat els CPD (Cell Population Data) en el diagnòstic precoç de la sèpsia

Keywords

Hemoglobinopatia; Hemoglobinopatía; Hemoglobinopathy; Sèpsia; Sepsis; Septicèmia; Septicemia; Diagnòstic; Diagnóstico; Diagnosis; Algorismes; Algoritmos; Algorithms; Reticulocyte haemoglobin equivalent (Ret-He); Immature platelet fraction (IPF); Cell population data (CPD); NE-SFL

Subjects

576 - Cellular and subcellular biology. Cytology; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Documents

tama_20210621.pdf

6.697Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)