No-catalanoparlants a Catalunya: identitats socials, desigualtats i llengua catalana

Author

Massaguer Comes, Marina

Director

Puigdevall-Serralvo, Maite

Pujolar, Joan

Date of defense

2022-11-30

Pages

336 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

Aquesta tesi doctoral estudia els posicionaments de diferents perfils de no catalanoparlants respecte a les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya. Concretament, analitza com la seva trajectòria de vida marca la relació amb la llengua catalana; com aquests parlants es formen representacions de les dinàmiques sociolingüístiques catalanes a partir dels seus marcs ideològics; com circulen per aquestes dinàmiques sense parlar català, i com perceben les categories socials que contenen i posen en relació llengua, identificació nacional i estatus socioeconòmic. L'objectiu és dilucidar com els individus que queden fora del grup catalanoparlant entenen i negocien el seu lloc en les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya, com es relacionen amb la llengua catalana en la seva qualitat de símbol principal de la catalanitat i quines conseqüències se'n deriven.


Esta tesis doctoral estudia los posicionamientos de diferentes perfiles de no catalanohablantes respecto a las dinámicas sociolingüísticas de Cataluña. Concretamente, analiza cómo su trayectoria de vida marca la relación con la lengua catalana; cómo estos hablantes se forman representaciones de las dinámicas sociolingüísticas catalanas a partir de sus marcos ideológicos; cómo circulan por estas dinámicas sin hablar catalán, y cómo perciben las categorías sociales que contienen y ponen en relación lengua, identificación nacional y estatus socioeconómico. El objetivo es dilucidar cómo los individuos que quedan fuera del grupo catalanohablante entienden y negocian su lugar en las dinámicas sociolingüísticas de Cataluña, cómo se relacionan con la lengua catalana en tanto que símbolo principal de la catalanidad y qué consecuencias se derivan de ello.


In this dissertation, I analyse the positioning of different profiles of non-Catalan-speaking people towards the sociolinguistic dynamics of Catalonia. Specifically, I show how their life trajectories affect their relationship with the Catalan language; how these speakers create representations of Catalan sociolinguistic dynamics based on their own ideological frameworks; how they circulate within these dynamics without speaking Catalan; and how they perceive the social categories in which language, national identification and socioeconomic status are linked. The objective was to elucidate how individuals who do not speak Catalan understand and negotiate their place in the sociolinguistic dynamics of Catalonia, how they relate to the Catalan language as the main symbol of Catalan identity, and what consequences are derived from these processes.

Keywords

sociolingüística; sociolingüística; sociolinguistics; Catalunya; Cataluña; Catalonia; no-catalanoparlants; no-catalanohablantes; non-Catalan speakers; identitat; identidad; identity; posicionament; posicionamiento; positioning

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Knowledge Area

Ciències humanes i socials

Documents

MarinaMassaguer_TesiDoctoral.pdf

5.797Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)