Atenuació de la crítica en llengua de signes catalana (LSC): l'opinió restringida com a estratègia mitigadora

Author

Moya-Avilés, Berta

Director

Bach, Carme

Barberà, Gemma

Date of defense

2022-11-30

Pages

289 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge

Doctorate programs

Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge

Abstract

Aquesta tesi estudia la cortesia en llengua de signes catalana (LSC), concretament, l’atenuació de la crítica a través de l’estratègia discursiva de restringir l’opinió personal. Amb aquest propòsit, hem elaborat un corpus ad hoc a partir de discursos naturals i espontanis de persones Sordes signants d’un concurs de televisió en LSC. A més, com que l’atenuació i la cortesia són fenòmens interculturals, hem dut a terme entrevistes a persones Sordes per conèixer la percepció sobre la cortesia en la comunitat Sorda de Catalunya i evitar així la interpretació de les dades de manera esbiaixada. L’anàlisi del corpus és qualitativa i quantitativa descriptiva, i té en compte els factors socials involucrats en la situació comunicativa (nivell macro), les particularitats del gènere discursiu (nivell meso) i les diverses manifestacions lingüístiques tant manuals, com no manuals (nivell micro). Els resultats conformen la primera aproximació a l’estudi de l’atenuació en LSC des d’una perspectiva sociopragmàtica.


This PhD dissertation aims to study politeness in Catalan Sign Language (LSC), specifically through the discourse strategy that consists of expressions for restricting opinions. We created an ad hoc corpus from a TV Show in LSC, which features real and spontaneous productions of Deaf signers. Moreover, since politeness and mitigation are intercultural phenomena, we interviewed Deaf signers from de Deaf community in Catalonia to avoid a biased interpretation of the data set. The analysis is qualitative and quantitative. We considered social factors involved in the communicative situation (macro level), the specificities of the discourse genre (meso level), and the linguistic expressions, both manual and non-manual (micro level). The results are the first description of attenuation in LSC from a sociopragmatics perspective.

Keywords

Cortesia; Llengua de signes catalana; LSC; Politeness; Catalan sign language

Subjects

81 - Linguistics and languages

Documents

tbma.pdf

2.844Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)