Hydrological alteration, critical swimming speed and life history in inland fish

Author

Cano-Barbacil, Carlos

Director

García-Berthou, Emili

Radinger, Johannes

Date of defense

2022-11-18

Pages

348 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Abstract

Fresh waters are among the most biodiverse ecosystems globally but, at the same time, also the most threatened. Serious threats to freshwater ecosystems are, for example, habitat alteration, invasive alien species and climate change. One of the most pervasive indicators of anthropogenic impacts on rivers is the hydrological alteration caused by damming, which is known to reinforce the decline of biodiversity and biotic homogenisation of ecological communities. It also favours the establishment of alien fish, as many of them commonly prefer lentic habitats with warmer waters compared with native fish. Thus, jointly studying species distribution patterns and species traits and their evolutionary history provides an essential link to better understand species’ responses to environmental change and biological invasions, and to design effective management tools and policies. Thus, this thesis aimed to evaluate the relationship of distribution patterns and traits of inland fishes, and to understand the ecological filtering with a special focus on hydrological alteration using the Iberian ichthyofauna as a study system


Les aigües continentals són dels ecosistemes amb major biodiversitat, però al mateix temps estan molt amenaçades per l'alteració de l'hàbitat, les espècies invasores i el canvi climàtic. En concret, un dels millors indicadors de l'impacte humà sobre els rius és l'alteració hidrològica causada pels embassaments i les barreres artificials. De fet, se sap que la construcció de preses i la consegüent alteració hidrològica provoca la pèrdua de biodiversitat i l'homogeneïtzació de les comunitats biològiques. A més a més, afavoreixen l'establiment d'espècies invasores, millor adaptades que les autòctones a les noves característiques del medi. Per tant, l'estudi conjunt dels patrons de distribució, dels trets i de la història evolutiva dels peixos és fonamental per entendre millor les possibles respostes d’aquestes espècies a eventuals canvis ambientals i invasions biològiques, i al mateix temps, per planificar mesures de gestió eficaces. Així, l'objectiu principal d'aquesta tesi és avaluar les relacions entre els patrons de distribució i els trets de les espècies, així com estudiar el filtratge ecològic produït per l'alteració hidrològica fent servir els peixos ibèrics com cas d'estudi

Keywords

Peixos d'aigua dolça; Peces de agua dulce; Freshwater fish; Models de distribució d'espècies; Modelos de distribución de especies; Species distribution models; Península Ibèrica; Península Ibérica; Iberian Peninsula; Espècies invasores; Especies invasoras; Invasive species; Alteració hidrològica; Alteración hidrológica; Hydrological alteration; Trets; Rasgos; Traits; Capacitat de natació; Capacidad de natación; Swimming performance

Subjects

574 - General ecology and biodiversity; 59 - Zoology

Documents

tccb_20221118.pdf

12.13Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)