El idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640)

Author

Rodríguez Rodríguez, Pablo Javier

Director

Alabrús Iglesias, Rosa Maria

Date of defense

2022-02-28

Pages

490 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Humanitats

Abstract

La investigació que pren el títol de: Idealisme confessional i el pragmatisme polític a la tardor de l'Imperi (1598 – 1640) tracta d'abordar el difícil debat esdevingut a l'ocàs de l'Imperi espanyol– especialment als regnats de Felip III i Felip IV – entre els corrents polítics que pugnen per mantenir el confessionalisme religiós davant aquells que van apostar per la introducció de noves visions polítiques més realistes i pragmàtiques a l'interior de la Monarquia Catòlica. Dues alternatives en lliça enfrontades pel futur de la Monarquia als inicis de la declinació. Una fiant el triomf d'Espanya en el compliment fidel de la seva missió providencial en la història: la defensa de la fe. Una altra, convençuda de la necessitat d'anteposar l'Estat i de relegar l'ideal religiós davant l'amenaça de la ruïna material. Apareixia la consciència problematitzada d'Espanya.


La investigación que toma el título de: idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640) trata de abordar el difícil debate acontecido en el ocaso del Imperio español– especialmente en los reinados de Felipe III y Felipe IV – entre las corrientes políticas que pugnan por mantener el confesionalismo religioso frente aquellas que apostaron por la introducción de nuevas visiones políticas más realistas y pragmáticas en el interior de la Monarquía Católica. Dos alternativas en liza enfrentadas por el futuro de la Monarquía en los inicios de la declinación. Una, fiando el triunfo de España en el cumplimiento fiel de su misión providencial en la historia: la defensa de la fe. Otra, convencida de la necesidad de anteponer el Estado y relegar el ideal religioso ante la amenaza de la ruina material. Aparecía la conciencia problematizada de España.


The research that takes the title of: confessional idealism and political pragmatism in the fall of the Empire (1598 - 1640) tries to address the difficult debate that took place in the decline of the Spanish Empire - especially in the reigns of Felipe III and Felipe IV - between the political currents that struggle to maintain religious confessionalism versus those that bet on the introduction of new more realistic and pragmatic political visions within the Catholic Monarchy. Two competing alternatives confronted for the future of the Monarchy at the beginning of the decline. Some trusting the triumph of Spain in the faithful fulfillment of its providential mission in history: the defense of the faith. Others convinced of the need to put the State first and relegate the religious ideal before the threat of material ruin. The troubled conscience of Spain appeared.

Keywords

Imperi espanyol; Monarquia hispànica; Decadència espanyola; Imperio español; Monarquía hispánica; Decadencia española; Spanish Empire; Hispanic Monarchy; Spanish decline

Subjects

93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Història

Documents

Rodriguez_UAOTesis_2021.pdf

7.955Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)