Factors pronòstics en la dehiscència anastomòtica de la cirurgia del càncer de còlon. Models de predicció actuals i validació externa independent

Author

Pigem Rodeja, Anna

Director

Codina Cazador, Antoni

Planellas Giné, Pere

Tutor

Pinart Nadal, Elisabeth

Date of defense

2023-03-03

Pages

185 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Abstract

INTRODUCTION: Anastomotic leak (AL) is the most dreadful and life-threatening complication in colon cancer (CC) surgery. It is associated to an increase of morbimortality, longer hospital stay, increased healthcare costs and a diminished overall survival rate and a disease free survival rate. The incidence of AL ranges from 3 to 30% depending on the paper, and its mortality ranges from 10 to 15%. Multiple risk factors for AL, related to the patient, the tumor and the treatment, have been described in literature. In addition, different predictive models for AL have been published, but most of them are too complex to be used in daily medical practice. Continuous research on risk factors for AL is crucial and a comfortable and easy to use predicting model for AL is needed, in order to have a better detection of patients at risk and to prevent or minimize risk factors before surgery. OBJECTIVE: The objectives in our study were: (1) to identify risk factors for AL in elective CC surgery at Dr. Josep Trueta de Girona University Hospital (DJTGUH), (2) to perform an external independent validation of current and most important predictive models published in literature and (3) to develop a predicting model for our population. In addition, incidence of AL, clinical impact and survival in our cohort of patients (with and without AL) was studied, and differences between right CC and left CC were sought


INTRODUCCIÓ: La dehiscència anastomòtica (DA) és la complicació més greu i temuda en la cirurgia del càncer de còlon (CC). S’associa a un augment de la morbimortalitat, l’estada hospitalària i dels costos sanitaris i a una disminució de la supervivència global i lliure de malaltia. La seva incidència varia entre el 3% i el 30% segons les publicacions, i la mortalitat es troba entre el 10% i el 15%. Múltiples factors de risc per a la DA, relacionats amb el pacient, el tumor i el seu tractament, han estat descrits en la literatura. Així mateix, existeixen diferents models de predicció del risc de DA, però la major part d’ells són massa complexes per a l’ús en la pràctica clínica diària. Queda clara la necessitat de seguir estudiant els factors que augmenten el risc de DA per tal de poder desenvolupar un sistema de predicció del risc de DA àgil i còmode, que permeti detectar millor els pacients amb elevat risc i poder prevenir i minimitzar aquests factors abans de la cirurgia. OBJECTIUS: Els objectius de l’estudi van ser: (1) identificar els factors de risc associats a la DA de la cirurgia electiva del CC en l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (HUDJTG), (2) la validació externa independent dels models de predicció de la DA més importants existents en aquest camp i (3) la creació d’un model de predicció propi. Així mateix, es va determinar la incidència de DA, la repercussió clínica i la supervivència de la cohort de pacients, amb i sense DA, analitzant les diferències entre el CC dret i l’esquerre

Keywords

Càncer de còlon; Cáncer de colon; Colon cancer; Cirurgia; Cirugía; Surgery; Dehiscència anastomòtica; Dehiscencia anastomótica; Anastomotic leak; Factors pronòstics; Factores pronósticos; Pronostic factors; Models de predicció; Modelos de predicción; Prediction models; Factors de risc; Factores de riesgo; Risk factors

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine; 616.3 - Pathology of the digestive system. Complaints of the alimentary canal

Documents

tapr_20230303.pdf

2.375Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)