Variability in the health status and reproductive traits of European sardine stocks in the Mediterranean. Implications for fishery management

Author

Caballero-Huertas, Marta

Director

Muñoz Frigola, Marta

Viñas de Puig, Jordi

Date of defense

2023-05-26

Pages

280 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Abstract

Small pelagic fish play an important ecological role mainly due to their contribution in transferring energy from low to higher trophic levels. Likewise, the capture of these species is in many cases an important nutritional and economic source for many nations. In these respects, one of the most relevant pelagic species is the European sardine (Sardina pilchardus) throughout its distributional range, in the North and Central-Eastern Atlantic, from the North Sea to the Senegalese coast, including the Mediterranean Sea, in which an alarming health status of the stocks has been registered during the last decades. Despite its importance, there are still many unanswered questions that try to explain its variability in the state of health along the different areas where it is found. Furthermore, and due to the decline in captures, biomass and body condition (i.e., individual energy reservoirs) of the resource, it has been suggested that the effect of global change, overfishing, pollution or parasitism, and/or the interaction among factors could be behind it. This thesis has been enthusiastically carried out with the aim of shedding light on the current health status of the European sardine along the Mediterranean, highlighting the assessment of the state of condition (closely related to the annual reproductive cycle), as well as on determining the likely factors that shape its spatial and, potentially, temporal variability in this regard. The confluence of genetic, physiological and ecological information has been the central axis of this work, since it is essential to approach the study of this and other fishery resources from a holistic manner, especially if this information is to be applied to the field of fisheries administration and management


Els peixos pelàgics de mida petita tenen un paper ecològic important sobretot per la seva contribució en la transferència d'energia de nivells tròfics baixos a més alts. Així mateix, la captura d'aquestes espècies és en molts casos una important font nutricional i econòmica per a moltes nacions. En aquests aspectes, una de les espècies pelàgiques més rellevants és la sardina europea (Sardina pilchardus) en tota la seva distribució, a l'Atlàntic nord i centre-oriental, des del mar del Nord fins a la costa senegalesa, passant per la Mediterrània, en la qual s'ha registrat un estat de salut alarmant dels stocks durant les últimes dècades. Malgrat la seva importància, encara queden moltes preguntes sense resposta que intenten explicar la seva variabilitat a l’estat de salut al llarg de les diferents zones on es troba. A més, i a causa del descens de les captures, la biomassa i la condició (és a dir, els dipòsits d'energia dels individus) del recurs, es planteja que l'efecte del canvi global, la sobrepesca, la contaminació o el parasitisme, i/o la interacció entre factors podria estar al darrere. Aquesta tesi s'ha realitzat amb entusiasme amb l'objectiu de donar llum sobre l’estat de salut actual de la sardina europea al llarg del Mediterrani, destacant l’avaluació de la condició (estretament relacionat amb el cicle reproductiu anual), així com per a determinar els factors que configuren la seva variabilitat espacial i, potencialment, temporal en aquest aspecte. La confluència d'informació genètica, fisiològica i ecològica ha estat l'eix central d'aquest treball, ja que és fonamental abordar l'estudi d'aquest i d'altres recursos pesquers des d'una manera holística, sobretot si aquesta informació es vol aplicar a l'àmbit de l'administració i gestió pesquera

Keywords

Sardina pilchardus; Condició; Condición; Condition; Contingut de greix; Contenido de grasa; Fat content; Pesca; Fisheries; Reproducció; Reproducción; Fish reproduction; Parasitisme; Parasitismo; Parasitism; Petits pelàgics; Pequeños pelágicos; Small pelagic

Subjects

574 - General ecology and biodiversity; 59 - Zoology

Documents

tmch_20230526.pdf

8.051Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)