Espacios y materiales para el desarrollo de las matemáticas informales de 0 a 3 años

Author

Olmos Martínez, Glòria

Director

Alsina, Àngel

Date of defense

2023-03-31

Pages

646 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Educació

Abstract

Literature on early childhood mathematics education shows the importance of favoring the development of informal mathematical knowledge from the first cycle (0-3 years) as the first intuitive and informal mathematics is the necessary link to access formal mathematics. The pre-kindergarten, where girls and boys are the center of educational action, becomes the perfect context, as a unique and decisive opportunity, to promote these first mathematics. Due to this, it is necessary to have professionals aware of the need of offering educational contexts that foster the development of mathematical thinking. Professionals trained to be able to design spaces and materials with diversified proposals, of high quality and with mathematical sense. The purpose of the study is to determine the knowledge of professionals before and after a specific training program to promote the development of mathematical thinking in children from 0 to 3 years of age. In this sense, it is intended to help professionals rethink the spaces of the different classrooms from the perspective of early childhood mathematics education and to encourage children in the first cycle of Early Childhood Education (0-3 years) to have the opportunity to find answers to their needs of learning, playing, exploring and manipulating while developing their intuitive and informal mathematical skills. In this way, the purpose of the study is to determine what mathematical and didactic knowledge is required by nursery school professionals to promote educational contexts that favor the development of these early mathematics


La literatura en educació matemàtica infantil mostra la importància d'afavorir el desenvolupament dels coneixements matemàtics informals des del primer cicle (0-3 anys) per ser les primeres matemàtiques, intuïtives i informals, necessàries per accedir a les matemàtiques formals. L'Escola Infantil, on el nen i la nena són el centre d'acció educativa, es converteix en el context perfecte, com una oportunitat única i decisiva, per fomentar aquestes primeres matemàtiques. Per això, cal comptar amb professionals conscients de la necessitat d'oferir contextos educatius que fomentin el desenvolupament del pensament matemàtic. Professionals formats per poder dissenyar els espais i els materials amb propostes diversificades, d'alta qualitat i amb sentit matemàtic. La finalitat de l’estudi és determinar els coneixements dels professionals abans i després d’un programa de formació específic per fomentar el desenvolupament del pensament matemàtic dels nens dels 0 als 3 anys. En aquest sentit es pretén ajudar als professionals a replantejar els espais de les diferents aules des de la perspectiva de l'educació matemàtica infantil i afavorir que els nens del primer cicle de l'etapa d'Educació Infantil (0-3 anys) tinguin l'oportunitat de trobar resposta a les seva necessitats d'aprenentatge, joc, exploració i manipulació alhora que desenvolupen les seves capacitats relatives a les matemàtiques intuïtives i informals. D'aquesta manera, la finalitat de l'estudi és determinar quins coneixements matemàtics i didàctics matemàtics requereixen els professionals de les Escoles Infantils per promoure contextos educatius que afavoreixin el desenvolupament d'aquestes primeres matemàtiques

Keywords

Matemàtiques informals; Matemáticas informales; Informal mathematics; Coneixements per ensenyar matemàtiques; Conocimientos para enseñar matemáticas; Knowledge for teaching math; Educació infantil; Educación infantil; Early childhood education; Espais i materials; Espacios y materiales; Environments and materials; Formació continuada; Formación continuada; Ongoing teacher training

Subjects

372 - Kinds of school providing kindergarten and elementary education; 51 - Mathematics

Documents

This document contains embargoed files until 2024-09-26

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)