Relació de la proteïna C-reactiva, el quocient neutròfils/limfòcits i l’adiponectina d’alt pes molecular amb paràmetres d’obesitat i de risc cardiometabòlic en nens prepuberals sans. Efecte modulador dels estils de vida

Author

Díaz Roldán, Ferran

Director

López-Bermejo, Abel

Bassols Casadevall, Judit

Prats Puig, Anna

Tutor

Pinart Nadal, Elisabeth

Date of defense

2023-07-03

Pages

210 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Abstract

Childhood obesity is one of the most important public health problems and is associated with cardiometabolic risk factors (CMR). Low-grade inflammation plays a prominent role in the development of cardiometabolic alterations associated with obesity, being involved in the atherogenic process. Adipose tissue in the obese patient acts as a source of inflammation and takes on a prominent role in the pathogenesis of cardiometabolic alterations. Several markers of RCM, such as ultrasensitive C-reactive protein (PCRus), neutrophil/lymphocyte ratio (NL) and high molecular weight adiponectin (APM), are part of the inflammatory process related to adipocyte activity. On the other hand, obesity and associated metabolic alterations depend largely on environmental circumstances, such as lifestyle. An improvement in nutrition and physical activity can improve community health and prevent, in the paediatric population, cardiometabolic alterations in the future. For this reason, the aim of this work has been to determine the association between the value of the PCRus, the NL quotient and the APM adiponectin with factors of obesity and CMR, in children of school age in a first baseline visit and after 4 years of follow-up; and determine whether lifestyle modulate these associations. We can conclude that the serum concentration of PCRus, the value of the NL quotient and the serum concentration of APM adiponectin are associated with obesity and RCM parameters in school-aged children and are predictors of these parameters at 4 years of follow-up. In addition, diet and physical activity modulate these associations


L’obesitat en l’edat pediàtrica constitueix un dels problemes més importants de salut pública i s’associa a factors de risc cardiometabòlic (RCM). La inflamació de baix grau juga un paper destacat en el desenvolupament d’alteracions cardiometabòliques associades a l’obesitat, intervenint en el procés aterogènic. El teixit adipós en el pacient obès actua com una font d’inflamació i adopta un paper destacat en la patogènesi d’alteracions cardiometabòliques. Diversos marcadors de RCM, com la proteïna C-reactiva ultrasensible (PCRus), el quocient neutròfils/limfòcits (NL) i l’adiponectina d’alt pes molecular (APM), formen part del procés inflamatori relacionat amb l’activitat adipocítica. D’altra banda l’obesitat i les alteracions metabòliques associades depenen en gran mesura de les circumstàncies ambientals, com els estils de vida. Una millora de l’alimentació i l’activitat física pot millorar la salut comunitària i prevenir, en la població pediàtrica, alteracions cardiometabòliques en un futur. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest treball ha estat determinar l’associació entre el valor de la PCRus, del quocient NL i de l’adiponectina d’APM amb factors d’obesitat i RCM, en nens i nenes d’edat escolar en una primera visita basal i després de 4 anys de seguiment; i determinar si els estils de vida modulen aquestes associacions. Podem concloure que la concentració sèrica de PCRus, el valor del quocient NL i la concentració sèrica d’adiponectina d’APM s’associen amb paràmetres d’obesitat i de RCM en infants d’edat escolar i són predictors d’aquests paràmetres als 4 anys de seguiment. A més l’alimentació i l’activitat física modulen aquestes associacions

Keywords

Proteïna C-reactiva ultrasensible; Proteína C-reactiva ultrasensible; Ultrasensitive C-reactive protein; Quocient neutròfils limfòcits; Cociente neutrófilos linfocitos; Neutrophil lymphocyte ratio; Adiponectina d'alt pes molecular; Adiponectina de alto peso molecular; High molecular weight adiponectin; Obesitat; Obesidad; Obesity; Risc cardiometabòlic; Riesgo cardiometabólico; Cardiometabolic risk; Alimentació; Alimentación; Feeding; Activitat física; Actividad física; Physical activity

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 616.4 - Pathology of the lymphatic system, haemopoietic (haematopoietic) organs, endocrines

Documents

tfdr_20230703.pdf

1.924Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)