Profunditzant en l’impacte negatiu de la diabetis mellitus tipus 1 i tipus 2 en la funció pulmonar i respiració nocturna

Author

Mizab Mellah, Chadia

Director

Lecube Torelló, Albert

Rius, Ferran

Gutiérrez Carrasquilla, Liliana

Tutor

Pamplona Gras, Reinald

Date of defense

2024-01-16

Pages

198 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Medicina

Abstract

En aquesta Tesi Doctoral hem aprofundit en l’impacte negatiu de la diabetis sobre el pulmó: (I) Avaluació de la funció pulmonar: estudi on mostrem com els pacients amb DM tipus 1 presenten una reducció dels paràmetres de funció pulmonar i la dosi d’insulina va ser l’única variable associada. (II) Estudi de la sensació dispneica en DM tipus 2: estudi de casos i controls. Mitjançant l’escala de dispnea modificada del Medical Research Council mostrem com els pacients amb DM tipus 2 presenten major sensació dispneica. Amb el qüestionari Respiratori de Saint George no es confirmen aquests resultats. (III) Anàlisi de la sensació dispneica en DM tipus 1 de llarga evolució: estudi de casos i controls. Els qüestionaris mMRC i SGRQ no confirmen l’augment de la sensació dispneica en els pacients, però amb el SGQR observem menor puntuació. (IV) Canvis en la qualitat del son després d’iniciar un sistema de nansa tancada híbrida: estudi prospectiu amb DM tipus 1, on s’avalua mitjançant l’índex de qualitat del son de Pittsburgh a l’inici i als 6 mesos de seguiment. En els pacients amb una mala qualitat del son basal, aquesta millora significativament.


En esta Tesis Doctoral hemos profundizado en el impacto negativo de la diabetes sobre el pulmón: (I) Evaluación de la función pulmonar: estudio donde mostramos cómo los pacientes con DM tipo 1 presentan una reducción de los parámetros de función pulmonar y la dosis de insulina fue la única variable asociada. (II) Estudio de la sensación disneica en DM tipo 2: estudio de casos y controles. Mediante la escala de disnea modificada del Medical Research Council mostramos cómo los pacientes con DM tipo 2 presentan mayor sensación disneica. Con el cuestionario Respiratorio de Saint George no se confirman estos resultados. (III) Análisis de la sensación disneica en DM tipo 1 de larga evolución: estudio de casos y controles. Los cuestionarios mMRC y SGRQ no confirman el aumento de la sensación disneica en los pacientes, pero con el SGQR observamos menor puntuación. (IV) Cambios en la calidad del sueño después de iniciar un sistema de asa cerrada híbrida: estudio prospectivo con DM tipo 1, donde se evalúa mediante el índice de calidad del sueño de Pittsburgh al inicio ya los 6 meses de seguimiento. En los pacientes con una mala calidad del sueño basal, ésta mejora significativamente.


In this Doctoral Thesis we delved into the negative impact of diabetes on the lungs: (I) Evaluation of pulmonary function: study where we show how patients with type 1 diabetes presented a reduction in pulmonary function parameters, and insulin dose was the only associated variable. (II) Study of the dyspneic sensation in type 2 diabetes: case and control study. Using the modified Medical Research Council dyspnoea scale, we show how patients with type 2 diabetes had a greater sensation of dyspnea. These results are not confirmed with the Saint George Respiratory questionnaire. (III) Assessment of dyspnoeic sensation in with long-term type 1 diabetes: case and control study. The mMRC and SGRQ questionnaires do not confirm the increase in the dyspneic sensation in the patients, but they had a lower score in the SGQR. (IV) Changes in sleep quality after starting a closed-loop hybrid system: prospective study in type 1 diabetes, assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index at baseline and at 6 months follow-up. In patients with poor baseline sleep quality, there was a significant improvement.

Keywords

Diabetis; Pulmó; Dispnea; Diabetes; Pulmón; Disnea; Lung; Dyspnoea

Subjects

616.4 - Pathology of the lymphatic system, haemopoietic (haematopoietic) organs, endocrines

Knowledge Area

Medicina

Documents

Tcmm1de1.pdf

4.984Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)