Estudi de la influència del coure i la diclofuanida sobre la cinètica fermentativa i el metabolisme de Saccharomyces cerevisiae

 

Files in this item

This item appears in the following Collections