Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

L'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat organitza tallers i seminaris amb destacats especialistes nacionals i internacionals i participa als treballs dels grups internacionals de recerca per a l'estudi del Dret comparat, l'harmonització del Dret privat i les relacions entre el desenvolupament de la llei i les cultures nacionals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La responsabilidad civil por hecho ajeno derivada de delito o falta. En particular, la responsabilidad civil de padres, guardadores, centros docentes, empresarios, titulares de vehículos y Administración Pública 

Surroca Costa, Alfons (Date of defense: 2012-07-30)

The goal of this doctoral thesis is to study the liability for damage caused by others arising from an offense punishable under Spanish law. Specifically, it examines the liability of parents, guardians, educational ...