Dinàmica no lineal de sistemes làsers: potencials de Lyapunov i diagrames de bifurcacions

 

Files in this item

This item appears in the following Collections