Heterogeneïtat pigmentària en bacteris fotosintètics verds: fisiologia i significació ecològica

Author

Borrego i Moré, Carles

Director

Garcia-Gil, L. J.

Date of defense

1996-11-15

Legal Deposit

Gi. 1880-2012

Pages

216 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica

Abstract

Green bacteria possess one of the most complexes antenna systems within the group of the photosynthetic microorganisms. One reason for this complexity is the high diversity of pigments antenna, the bacteriochlorophylls (BChls c, d or e), consisting of a mixture of various forms regularly arranged within the antenna units (the chlorosomes). This pigment diversity makes difficult the accurate analysis and identification of the different bacteriochlorophylls forms by the conventional spectrophotometrical techniques


Els bacteris verds posseeixen un dels sistemes antena més complexes dins el grup dels microorganismes fotosintètics. Una de les raons d’aquesta complexitat és l’elevada diversitat de pigments antena, especialment pel que fa a les bacterioclorofil•les (BCIs c, d o e). Cadascuna d’aquestes BCIs, que tenen diferents estructures i propietats òptiques, es composa d’una mescla de diverses formes homòlogues disposades ordenadament a l’interior de les unitats antena (clorosomes). Aquesta diversitat pigmentària dificulta enormement l’anàlisi i identificació d’aquests pigments mitjançant les tècniques espectrofotomètriques tradicionals

Keywords

Photosynthetic bacteria; Bacteris fotosintetitzadors; Bacterias fotosintéticas; Photosynthetic pigments; Pigments fotosintètics; Pigmentos fotosintéticos; Bacteriochlorophyll; Bacterioclorofil·la; Bacterioclorofila

Subjects

574 - General ecology and biodiversity; 579 - Microbiology

Documents

tcbm.pdf

19.40Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)