Purificació, caracterització i clonatge de la ribonucleasa de pàncreas humà

Author

Ribó i Panosa, Marc

Director

Llorens Duran, Rafael de

Cuchillo, Claudi

Date of defense

1994-12-16

Legal Deposit

Gi. 1883-2012

Pages

263 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Abstract

The answer to whether or not, human pancreatic ribonuclease may have a diagnostic value as a serum marker of pancreatic disease, depend upon the specific detection of ribonucleases originated in pancreas amogn those coexisting in serum. From our point of view, two approaches would be necessary. On one hand the characterization of the carbohydrate component of the human pancreatic ribonuclease because glycosylation is organ-specific. On the other hand, obtain monoclonal antibodies in order to specifically recognize the secretory -typeribonuclease in serum. The purification system that has been established consists of two chromatographic steps using HPLC. The first, an exchange cromatography, allows for a partial purification of ribonuclease component. The second, a reversed-phase chromatography, resolves chromatographically the human pancreatic ribonuclease heterogeneity into different fractions


La resposta a si la ribonucleasa de pàncreas humà pot tenir algun valor diagnòstic com a marcador sèric de disfuncions pancreàtiques passa per la identificació de forma inequívoca de la ribonucleasa de pàncreas humà en sèrum. Segons el nostre enfoc, caldrien dues aproximacions, d’una banda la caracterització a nivell glucídic de la ribonucleasa de pàncreas humà, i de l’altra, el desenvolupament d’anticossos monoclonals dirigits a discriminar la ribonucleasa de tipus secretori d’entre els diferents tipus que coexisteixen en sèrum. En aquest sentit s’ha establert un sistema de purificació de la ribonucleasa pancreàtica humana que fos ràpid i repetitiu que respectés l’heterogeneïtat glucídica per a la seva posterior caracterització. El sistema de purificació establert a partir de pàncrees obtinguts a partir de donants sans d’òrgans consta de dues etapes cromatogràfiques per HPLC. La primera, una cromatografia de bescanvi catiònic, possibilita una purificació parcial, mentre la cromatografia de la fase inversa permet resoldre cromatogràficament l’heterogeneïtat de la ribonucleasa humana de pàncreas en diferents fraccions

Keywords

HPRNAasa; Human pancreatic ribonuclease; Ribonucleasa pancreàtica humana; Ribonucleasa pancreática humana; Digestive enzymes; Enzims digestius; Enzimas digestivas

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics

Documents

tmripa.pdf

20.87Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)