Mecanismes d’acció de l’aldosterona i de la vasopressina en la regulació de les funcions del còlon

 

Files in this item

This item appears in the following Collections