Institut de Recerca Històrica

La Universitat de Girona té més de 15.000 estudiants i 1.400 professors. Ofereix uns 50 estudis de grau i més de 20 màsters. S’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 6 centres adscrits. L’activitat de recerca es du a terme en 24 departaments, 12 instituts de recerca i més de 40 càtedres, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzat. Té la seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

També trobareu les tesis recol·lectades al repositori DUGi .


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Les desigualtats socials a la Catalunya preindustrial. L’estudi de cas de la Selva Interior, c.1750-1825 

Mas Ferrer, Josep (Date of defense: 2023-09-18)

This thesis explores social inequalities during the late preindustrial era, based on a case study from la Selva Interior. The work is organized into three distinct parts. In the first one, inequalities are examined through ...

Intercessió celestial i mecenatge sacre: la imatge del sant patró ciutadà a la Barcelona moderna (1517-1760) 

Farías Muñoz, Laura (Date of defense: 2023-03-16)

During the early modern age, the patron saint was a key element in the configuration and definition of urban identities, impregnated with an important sacred component. In this context, strongly influenced by the post-Tridentine ...

Joseph Bernard Flaugier (1757-1813). Vida i obra 

Agustí, Francesc (Date of defense: 2022-11-30)

Joseph Bernard Flaugier was born in Martigues, Bouches-du-Rhône, on December 10, 1757. On January 23, 1775, the Escola Gratuïta de Dibuix of Barcelona was inaugurated and Flaugier was one of the first students. After ...

L'obrador d'Antoni Peitaví i la producció de retaules als comtats del Rosselló i la Cerdanya (c. 1560-1592) 

Vázquez Vives, Adrià (Date of defense: 2022-11-17)

This research paper focuses on the study of the professional career of the painter Antoni Peitaví and his workshop. Furthermore, it presents a critical analysis of his artistic culture. Born in Toulouse in the mid-16th ...

El movimiento social cristiano en los siglos I al IV: un análisis sociológico de la historia 

Pascual i Esteve, Josep M. (Josep Maria), 1953- (Date of defense: 2022-07-19)

“Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Mt.6, 7-15) This prayer attributed to Jesus by the Synoptic Gospels, read in its historical-sociological context, clearly indicates the call for a new ...

Estratègies cinegètiques i aprofitament animal en el pas del MIS-3 al MIS-2 al nord-est de la península Ibèrica 

Rufí Casals, Isaac (Date of defense: 2022-07-15)

So as to understand how hunter-gatherer communities faced the climatic deterioration that ended in the last glacial maximum, the research of this PhD thesis is focused on the study of osteoarchaeological remains retrieved ...

I castelli della Sicilia nell'età aragonese-catalana (1282-1400) 

Maurici, Ferdinando (Date of defense: 2021-09-13)

The long fourteenth century in Sicily can begin with the revolt of the Sicilian Vespers (1282) and end with the Congress of Caspe, the arrival of the first viceroy on the island and the defeat of the last baronial rebellions ...

L’associacionisme arqueològic a Catalunya en el segon franquisme i la transició. Estudi del cas del Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga 

Farguell Magnet, Josep (Date of defense: 2020-09-22)

The purpose of this research work is focused on the archaeological practice that was carried out from the archaeological associations in Catalonia. The Renaixença cultural movement claimed a glorious past in Catalonia ...

L'emmagatzematge de cereals en sitges durant l'antiguitat tardana en els bisbats de Girona i Empúries 

Prat Vilà, Marc (Date of defense: 2020-01-31)

Around the Fifth century AD, the use of silos as storage structures reappeared in force throughout large areas of Western Europe. This phenomenon also concerned the territories of the bishoprics of Girona and Empúries. ...

Els gravats rupestres prehistòrics d'estil Tazina del jaciment de Sluguilla Lawash (Sàhara Occidental) 

Ventura Almeda, Helena (Date of defense: 2020-02-21)

Sluguilla Lawash is the site with a higher concentration of open air prehistoric rock art of Western Sahara. It has 1143 engraved slabs with 2087 motifs, among which the 99% have an incised stroke, with a dark desert varnish ...

Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera 

Sales i Favà, Lluís (Date of defense: 2019-06-07)

This doctoral thesis analyses the private credit available to the popular classes during the fourteenth century. At the same time, it focuses on the institutional mechanisms granted by public powers in order to sanction ...

"Visch de mon treball y seguint los amos". Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (Bisbat de Girona, ss. XVI-XVII) 

Barquer Cerdà, Arnau (Date of defense: 2019-01-25)

Since carachterization of French migration during 16th and 17th centuries in the Bishopric of Girona, I obtained huge data pointing out the strong presence of treballador label, mainly among French immigrants, increasing ...

La influència del pensament de Joan Fuster en les cultures polítiques dels Països Catalans (1960-1992) 

Rico i Garcia, Antoni (Date of defense: 2018-01-22)

Joan Fuster was one of the most prominent intellectuals of the Catalan Letters in the last century. His national thought and the construction of a Valencian identity which was an alternative to the existing one, was central ...

Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423 

Martínez Giralt, Alejandro (Date of defense: 2016-02-10)

La present tesi doctoral vol ser una contribució a la millora i a l'ampliació delconeixement que es té del passat medieval dels vescomtes de Cabrera, una de les famílies més rellevants de l'alta aristocràcia medieval ...

Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L'àrea de Besalú, 1750-1850 

Serramontmany, Albert (Date of defense: 2016-02-08)

This thesis researches the rural uplands district of Besalú from 1750 to 1850. The thesis emphasizes how Besalú area achieved a high level of population in spite of apparent limitations in agriculture through the integration ...

Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX 

Serrano, Lluís (Serrano Jiménez) (Date of defense: 2015-01-23)

La tesi estudia el tancament de finques a Catalunya en el segle XIX. Hem volgut veure les estratègies dels propietaris i les relacions socials problemàtiques a través de l’anàlisi dels discursos i dels usos socials de la ...

El suburbium de Gerunda. Evolució històrica del pla de Girona en època romana 

Palahí Grimal, Lluís (Date of defense: 2013-10-11)

This doctoral thesis aims to go deep on the knowledge of the city of Gerunda in the Roman period using as a main source of information the data about its suburbium, especially thanks to several archaeological projects ...