Les desigualtats socials a la Catalunya preindustrial. L’estudi de cas de la Selva Interior, c.1750-1825

Author

Mas Ferrer, Josep

Director

Congost, Rosa, 1957-

Tutor

Congost, Rosa, 1957-

Date of defense

2023-09-18

Pages

381 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art

Institut de Recerca Històrica

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Abstract

This thesis explores social inequalities during the late preindustrial era, based on a case study from la Selva Interior. The work is organized into three distinct parts. In the first one, inequalities are examined through the analysis of the Floridablanca Census of 1787 and the «Llista de l’Armament General del 1795». This analysis allows for a determination of the socio-professional structure in both the countryside and the villages, as well as an observation of economic wealth inequalities through direct taxation data found in the "Llista de l’Armament". The second part uses marriage contracts as the main documentary source. Starting from the first information they contain (the occupation of the protagonists) and ending with the last (the ability to sign the document), and passing through the central element of the contract (the dowry), different scenarios of potential (in)equality are analysed, along with social mobility. Finally, the third part of the thesis employs probate inventories to approximate the living standards of families, considering both the relationship with land ownership and other real estate, means of production, and the consumption of movable goods. The obtained results suggest that on the eve of the Liberal Revolution (and the definitive rise of capitalism) there was a significant increase in inequality, which accelerated during the tumultuous years that characterized the turn of the 18th and 19th centuries. This process of social differentiation would have been characterized by the erosion of the middle classes, while a small elite consolidated itself increasingly distanced from a growing mass of families with insufficient resources. These results show a similar trend to those found in other studies of a similar nature. In contrast, they differ from certain studies based on other parts of the Girona region, where significant economic dynamism driven from below was observed.


Aquesta tesi explora les desigualtats socials a les acaballes de l’Antic Règim o era preindustrial a partir d’un estudi de cas basat en la Selva Interior. El treball s’organitza en tres parts clarament diferenciades. En la primera ens apropem a les desigualtats a partir de l’anàlisi del Cens de Floridablanca del 1787 i de la Llista de l’Armament General del 1795. Això ens permet, d’una banda, determinar quina era l’estructura socioprofessional i, d’altra banda, observar les desigualtats econòmiques (de riquesa) entre les diverses famílies a partir d’informació vinculada a la fiscalitat directa que conté la Llista de l’Armament. La segona part utilitza com a principal font documental els capítols matrimonials. Des de la primera informació que contenen (l’ofici dels protagonistes) fins a la darrera (la capacitat de signar l’escriptura), tot passant per l’element central del contracte (el dot) s’analitzen diferents escenaris potencialment (des)igualadors, així com de mobilitat social. Finalment, la tercera part de la tesi empra els inventaris post-mortem per tal d’aproximar-se a les condicions de vida de les famílies, tot tenint en compte la relació amb la propietat de terra (i altres béns immobles), amb els mitjans de producció i amb el consum de béns mobles. Els resultats obtinguts suggereixen que a la vetlla de la Revolució Liberal (i de l’ascens definitiu del capitalisme) s’havia assistit a un augment significatiu de la desigualtat, el qual s’hauria accelerat durant els convulsos anys que caracteritzaren el tombant dels segles XVIII i XIX. Aquest procés de diferenciació social hauria consistit en una erosió de les classes mitges, al mateix temps que es consolidava una petita elit, ubicada al pol oposat d’una creixent massa de famílies amb recursos insuficients. Aquests resultats mostren una tendència similar als obtinguts en altres treballs de naturalesa anàloga. En canvi, contrasten amb alguns treballs sobre altres comarques gironines on s’observava un important dinamisme econòmic impulsat des de baix.

Keywords

Equality; Desigualdad social; Història econòmica; Economic history; Historia económica; Història social; Social history; Historia social; Història rural; Rural history; Historia rural; La Selva (Catalunya); Segle XVIII; 18th century; Siglo XVIII; Segle XIX; 19th century; Siglo XIX; Desigualtat social

Subjects

93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Documents

tjmf_20230918.pdf

2.965Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)