El sistema de registro de la carga académica mediante entornos web. Una propuesta tecnológica para la gestión en la Universidad Nacional Experimental Táchira (Venezuela)

Author

Contreras Bustamante, José Ramiro Alexander

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Coiduras Rodríguez, Jordi L.

Date of defense

2013-07-12

Legal Deposit

T.1556-2013

Pages

281 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

This study focuses on three key aspects: work academic load (teaching, researching, extension and administrative work), ICT and academic management at Tachira National Experimental University (Unet). The research proposes the design of a system to register the work academic load through network environments, as a technological proposal for the management at Unet. This was a field research, non-experimental and descriptive. The approach used was mixed (quantitative, qualitative). Among the main conclusions are that the information collected from the work academic load is necessary as an element for administrative and academics processes; there are weaknesses in fulfilling the academic activities in relation with the time and ascription of the personnel. Indicators for evaluating the performance, production and training of the people were not found; for the strategic and organizational management it is important to involve the technological and information characteristics of all academic activities.


El estudio se centra en tres aspectos claves: carga académica (docencia, investigación, extensión y labor administrativa), TIC y gestión académica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). La investigación propone el diseño de un sistema de registro de la carga académica mediante entornos web, como propuesta tecnológica para la gestión en la UNET. La investigación realizada fue de campo, no experimental y descriptiva, el enfoque utilizado fue de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo). Entre las principales conclusiones se tienen que la información generada de la carga académica es necesaria como insumo a procesos académicos y administrativos; existen debilidades en el cumplimiento de las actividades académicas de acuerdo a la dedicación y adscripción del personal; no se evidenciaron indicadores que permitan efectivamente evaluar el desempeño, producción y formación del personal; es importante para la gestión estratégica y organizacional, la integración tecnológica y de información de todas las actividades académicas.

Keywords

Sistema de registro de la carga académica

Subjects

37 - Education; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Documents

Tesis Doctoral Alexander Contreras.pdf

4.343Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)