Anàlisi del desenvolupament d’un procés d’innovació sobre l’enfocament didàctic d’un museu de ciència

Author

Soler Artiga, Marta

Director

Bonil Gargallo, Josep

Sanmartí, Neus

Date of defense

2013-11-29

ISBN

9788449040764

Legal Deposit

B-4486-2014

Pages

348 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Abstract

L’elaboració d’un enfocament didàctic complex per a museus, així com la descripció i l’anàlisi del procés d’innovació seguit per conceptualitzar-lo i caracteritzar-lo, serà el punt central d’aquesta recerca. Aquest procés d’innovació serà guiat per un marc teòric, motiu pel qual analitzarem el procés des dels tres blocs que aquest destaca com a importants per estructurar les estratègies que afavoreixen implementar un procés d’innovació en l’oferta educativa d’un museu de ciència: el pensar (marc conceptual), el fer (marc metodològic) i el comunicar (marc comunicatiu). Es caracteritzen aquests tres àmbits que han definit la innovació tot integrant la la ciencia escolar (Izquierdo, M), la transposició museogràfica (Marandino, M), i la complexitat (Bonil, J). Aquests aspectes han orientat el disseny dels instruments creats per recollir i analitzar les dades aportades per l’equip educatiu que treballa al Museu Agbar de les Aigues, i el professorat, dos agents considerats clau en el procés d’innovació. Es tracta d’un anàlisi de cas a partir de les dades recollides durant quatre anys (2006-2010) i analitzades durant dos anys més (2010-12). Gràcies a aquest anàlisi s’ha pogut elaborar conclusions i aportacions que poden orientar nous procesos d’innovació i enfocaments didàctics de museus que vulguin incorporar la complexitat al seu projecte educatiu.


The development of a complex museum didactic and the description and analysis of the innovation process followed to conceptualize it and characterize it, is the focus of this research. This innovation process is guided by a theoretical framework, we analyze why the process from the three blocks that stands out as important to structure implement strategies that encourage innovation process in an educational museum science: thinking (conceptual) to the methodological (framework) and communicate (communication background). Characterize these three areas that have defined innovation by integrating science school (Izquierdo, M), the transposition museum (Marandino, M), and complexity (Bonil, J). These aspects have guided the design of instruments to collect and analyze the data provided by the educational team that works in Agbar Water Museum, and teachers, both considered key players in the innovation process. It is a case study based on data collected over four years (2006-2010) and studied for two years (2010-12). Thanks to this analysis it’s possible to draw conclusions and contributions that can guide new processes and innovative approaches to teaching museums that want to incorporate the complexity on the learning project

Keywords

Didàctica; Museu; Complexitat

Subjects

06 - Organizations of a general nature

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

msa1de1.pdf

3.565Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)