Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

L'aportació de les activitats dels centres de ciència al desenvolupament de la competència científica en l'alumnat d'educació primària. El cas de la fundació CRAM 

Boadas Mir, Elena (Date of defense: 2020-01-31)

Aquesta tesi doctoral analitza la repercussió d’una activitat educativa d’un centre de ciència, la Fundació CRAM, en el desenvolupament de les dimensions de la competència científica (conceptual, actitudinal i d’actuació), ...

El paper del tinkering en l’educació stem no formal 

Simarro Rodríguez, Cristina (Date of defense: 2019-06-06)

Aquesta tesi analitza les característiques i potencialitats d’impacte, des de la perspectiva de pràctiques científiques i de l’enginyeria, d’una de les corrents que està guanyant més popularitat en l’àmbit de l’educació ...

Influencia de una propuesta formativa centrada en la modelización en la evolución del modelo científico escolar de energía en futuros docentes de física y matemática 

Soto Alvarado, Macarena Belén (Date of defense: 2019-02-15)

La energía es un concepto físico que aparece transversalmente en todos los currículos de ciencia. Configura uno de los modelos científicos más importantes por su capacidad de dar explicación a múltiples fenómenos de nuestro ...

Juegos de estrategia en formato tecnológico y resolución de problemas en la ESO 

Lorenzo Fernández, María Esther (Date of defense: 2018-11-30)

La presente investigación se sitúa en el ámbito de la didáctica de las matemáticas y en concreto de los juegos de estrategia, intrínsecamente ligados a la resolución de problemas, debido a que las diferentes estrategias ...

La novel·la com a context en l’educació científica 

Pau Custodio, Isabel (Date of defense: 2018-01-22)

La tesi La novel·la com a context en l’educació científica planteja una aportació en el camp de la didàctica de les ciències experimentals des de la perspectiva de l’alfabetització científica. La proposta parteix de diverses ...

Revoicing. Estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas 

Boukafri i Itahriouan, Kaouthar (Date of defense: 2017-12-13)

El trabajo de tesis doctoral Revoicing. Estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas constituye una aportación a la investigación en Educación Matemática y discurso en clases de matemáticas. Se consideran ...

Análisis de conversaciones matemáticas con estudiantes sordos en entornos de clase 

Nairouz, Yinzú (Date of defense: 2017-12-14)

El trabajo de tesis doctoral Análisis de conversaciones matemáticas con estudiantes sordos en entornos de clase contribuye a la investigación en Didáctica de la Matemática dentro del ámbito del aprendizaje de las matemáticas ...

Aprendre amb la natura. Avaluació d’un programa d’educació ambiental en un espai natural protegit 

da Silva Cruz Alves, Isabel Maria (Date of defense: 2017-12-12)

En aquesta recerca es presenten els resultats d'un estudi longitudinal que analitza qualitativament l'aplicació d'un programa d'educació ambiental per a primer cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori en un espai natural ...

La competència d'indagació i la seva avaluació en els estudiants de batxillerat 

Ferrés Gurt, Concepció (Date of defense: 2017-11-03)

Aquesta tesi analitza les dificultats dels estudiants quan realitzen activitats d’indagació científica. L’àmbit de la recerca està situat en la indagació com a contingut i s’emmarca en la perspectiva que considera la ...

Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula 

Garzón Castro, Diego (Date of defense: 2017-11-22)

El trabajo doctoral “Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula” contribuye a la investigación en la Didáctica de las Matemáticas al desarrollo profesional del profesor — en lo que refiere ...

Análisis del esquema de la derivada en estudiantes universitarios 

Fuentealba Aguilera, Claudio (Date of defense: 2017-11-23)

El desarrollo de esta tesis doctoral tuvo como objetivo analizar el esquema de la derivada en estudiantes universitarios, con instrucción previa en Cálculo Diferencial, por medio de la identificación y caracterización de ...

Caracterización del contenido matemático subyacente al libro de texto en medida 

Mengual Bretón, Elena (Date of defense: 2017-11-16)

En esta tesis doctoral presentamos un estudio de la propuesta de enseñanza de la medida presente en los libros de texto de matemáticas de la etapa de Educación Primaria (6-12 años) de una de las editoriales más utilizadas ...

Una innovación docente basada en los modelos emergentes y la modelización matemática para conjunto generador y espacio generado 

Cárcamo Bahamonde, Andrea (Date of defense: 2017-11-23)

Esta tesis doctoral tuvo como objetivo generar una innovación docente en el curso de Álgebra Lineal a nivel universitario basada en los modelos emergentes y la modelización matemática. Con el propósito de lograr dicha meta, ...

La competencia matemática. Caracterización de actividades de aprendizaje y de evaluación en la resolución de problemas en la enseñanza obligatoria 

Villalonga Pons, Juana Maria (Date of defense: 2017-10-18)

La resolución de problemas es considerada una competencia fundamental dentro de la competencia matemática que, por consiguiente, debe adquirirse durante la escolarización obligatoria. A lo largo de esta última década, en ...

Aprenentatge i comprensió dels nombres enters: Estudi de significats construïts per alumnes de 15 i 16 anys 

Maynou i Terri, Josep (Date of defense: 2017-09-13)

La recerca de tesi doctoral, "Aprenentatge i comprensió dels nombres enters: Estudi de significats construïts per alumnes de 15 i 16 anys", s'inscriu en l'àrea de coneixement d'educació matemàtica, dins del domini d'estudis ...

Procés de disseny d’escenaris didàctics per a l’ambientalització curricular en l’educació obligatòria 

Francàs Forcada, Queralt (Date of defense: 2017-09-12)

La tesi doctoral “Procés de disseny d'escenaris didàctics per a l'ambientalització curricular en l'educació obligatòria” pretén contribuir a la incorporació de l'educació pel desenvolupament sostenible en el context ...

Propuesta de un modelo de formador ambientalizado del profesorado 

Missiacos Cárdenas, Sonia A. (Date of defense: 2017-06-27)

Durante los últimos 15 años se ha puesto en tela de juicio la calidad del sistema educativo escolar de Chile y Latinoamérica, debido a que sus estudiantes no dominan los contenidos ni las competencias mínimas de las pruebas ...

Conocimiento didáctico matemático de una maestra en un contexto de desarrollo del pensamiento numérico 

Moreno de Barreda Ribed, Isabel (Date of defense: 2017-07-06)

El trabajo de tesis doctoral “Conocimiento didáctico matemático de una maestra en un contexto de desarrollo del pensamiento numérico” constituye una aportación a la investigación en Didáctica de las Matemáticas en el dominio ...

estudio comparativo de procesos de resolución de problemas y de juegos de estrategia en educación primaria 

Baeza Toro, Mirian Luz (Date of defense: 2016-01-25)

En la actualidad, un gran número de currículos matemáticos subrayan la importancia de aprender a pensar y razonar matemáticamente por medio de la resolución de problemas. Diversos investigadores, han estudiado los procesos ...

Estudio de las características textuales y el contenido científico de resúmenes sobre la función de nutrición en estudiantes de educación secundaria obligatoria 

Analía Paz, Vilma (Date of defense: 2016-02-01)

La presente tesis doctoral estudia la incidencia de una Unidad Didáctica diseñada siguiendo las directrices de la Actividad Científica Escolar (ACE) en la competencia cognitivo-lingüística del resumen. Este estudio ...

More