El taller de vitralls modernista Rigalt, Granell & Cia. (1890-1931)

Author

Gil Farré, Núria

Director

Freixa, Mireia, 1948-

Date of defense

2013-12-11

Legal Deposit

B 13665-2014

Pages

643 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art

Abstract

La tesi doctoral que aquí presentem té com a base de la investigació l’associació empresarial entre el vitraller Antoni Rigalt i Blanch i l’arquitecte Jeroni F. Granell i Manresa. La recerca té dos objectius principal, Per una bada en aquest estudi es vol donar a conèixer el treball de l’empresa de vitralls artístics Rigalt, Granell & Cia. mitjançant l’anàlisi de l’evolució de l’empresa des de diferents vessants: a través de l’estudi de les seves obres que ens donaran constància dels diversos períodes artístics pels quals hi passen, dels diferents tipus d’obra, i de les qualitats del treball. A més, s’ha aprofundit en el coneixement sobre els diferents integrants de la societat i la seva relació amb diversos artistes i arquitectes contemporanis amb qui hi col•laboren i saber quina va ser la seva veritable rellevància dins de la recuperació de l’art del vitrall i del moviment modernista. El segon objectiu d’aquest treball ha estat portar a terme el recull de les obres d’aquesta empresa, tant de les conservades com de les desaparegudes, de les que pot restar algun tipus de documentació que corrobori que han estat obra d’aquesta empresa. El marc temporal de la investigació se centra cronològicament entre la creació del taller, el 1890, fins a la mort d’un dels seus principals socis Jeroni F. Granell i Manresa, l’any 1931. L’arxiu principal i base d’aquest treball, encara que ens ha arribat dispers i fragmentat és l’arxiu documental conservat per la família Granell i que actualment es troba al DHUBdoc, Centre de Documentació del Disseny Hub Barcelona. La tesis s’ha estructurat en cinc apartats diferenciats, el primer titulat vitralls i vitrallers, el segon tècniques i materials, el tercer el taller Rigalt. i quart i últim la producció artística, així com una catalogació final de les obres documentades. Aquest és un taller que consolida la recuperació de l’art del vitrall de finals de segle XIX, arribant a ser un dels màxims exponents dins del vitrall modernista.


The PhD thesis "The workshop of modernist stained glass: Rigalt, Granell & Cia (1890- 1931)" is grounded on the investigation of the business association between Antoni Rigalt i Blanch, a stained glass artist, and Jeroni F. Granell i Manresa, an architect. This research has two main objectives. The first one is to increase awareness of the artistic stained glasses that were produced at the Rigalt, Granell & Cia workshop by analysing the evolution of that business in different ways: by studying their artistic creations to describe its artistic periods, the different types of works and the quality of its productions. Moreover, all manner of society members have been studied in depth, as well as their relation with various contemporary artists and architects in order to know the importance of this workshop in the re-emergence of the stained glass art and the modernist movement. The second objective of this research is to compile the pieces of work of this workshop, both those well conserved and those that have already disappeared but there are documents that confirm their origin. The time frame of this investigation goes from the opening of the workshop, in 1890, until the death of one of their main associates, Jeroni F. Granell I Manresa, in 1931. The basis of this study, even it was received dispersed and fragmented, was the documental file kept by the Granell family and nowadays can be found in the Centre of Design Documentation Hub Barcelona (DHUBdoc). This PhD has been structured in five different parts: stained glasses and stained glass artists, materials and techniques, the Rigalt workshop, artistic production and the compilation of the workshop’s documented productions. The Rigalt, Granell & Cia workshop was responsible for the stained glass art comeback at the end of the XIX century, and became one of the best representatives among the modernist stained glass movement.

Keywords

Vitralls; Vidrieras; Glass painting and staining; Arts decoratives; Artes decorativas; Decorative arts; Modernisme (Art); Modernismo (Arte); Modernism (Art); Granell i Manresa, Jeroni F., 1868-1931

Subjects

74 - Drawing. Design. Applied arts and crafts

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

01.NGF_TESI.pdf

7.111Mb

02.NGF_ANNEXES.pdf

10.16Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)