Estudio sobre las motivaciones en la elección de ser maestro

Author

Gratacós Casacuberta, Gloria

Director

López-Jurado Puig, Marta

Date of defense

2014-05-26

Legal Deposit

B 13994-2014

Pages

357 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Ciències de l'Educació

Abstract

L'objectiu d'aquesta investigació és aprofundir en les motivacions que impulsen els alumnes a triar estudis d'Educació, tenint en compte una teoria de la motivació que serveixi com a marc conceptual clar i complet . Per a això, en l' estudi de l'estat de la qüestió es fa una revisió de les investigacions realitzades sobre els motius per a l'elecció d'estudis d'Educació en l'àmbit nacional i internacional, així com la revisió de la teoria de la motivació en l'àmbit educatiu. Com a conclusió a aquesta anàlisi, es proposa la necessitat de redefinir el concepte de motivació incorporant la teoria antropològica de la motivació desenvolupada per Pérez López que introdueix les motivacions transcendents -anomenades també prosocials o altruistes -en l'àmbit educatiu . La segona part de la investigació consisteix en l'adaptació d'una escala de mesura de la motivació (Factors Influencing Teaching choice scale -coneguda com FIT-choice scale-) que recull els elements claus de la motivació de Pérez López, així com les variables que apareixen en els estudis realitzats sobre els motius d'elecció d'estudis d'Educació. Posteriorment, es recull i analitza els resultats de la investigació empírica realitzada amb aquesta escala en diverses facultats d'Educació de la Comunitat de Madrid. Es finalitza amb una comparativa dels resultats obtinguts en la mostra amb els obtinguts en altres països.


El objetivo de esta investigación es profundizar en las motivaciones que impulsan a los alumnos a elegir estudios de Educación, teniendo en cuenta una teoría de la motivación que sirva como marco conceptual claro y completo. Para ello, en el estudio del estado de la cuestión se hace una revisión de las investigaciones realizadas sobre los motivos para la elección de estudios de Educación en el ámbito nacional e internacional, así como la revisión de la teoría de la motivación en el ámbito educativo. Como conclusión a este análisis, se propone la necesidad de redefinir el concepto de motivación incorporando la teoría antropológica de la motivación desarrollada por Pérez López que introduce las motivaciones trascendentes–llamadas también prosociales o altruistas- en el ámbito educativo. La segunda parte de la investigación consiste en la adaptación de una escala de medición de la motivación (Factors Influencing Teaching choice scale–conocida como FIT-choice scale-) que recoge los elementos claves de la motivación de Pérez López, así como las variables que aparecen en los estudios realizados sobre los motivos de elección de estudios de Educación. Posteriormente, se recoge y analiza los resultados de la investigación empírica realizada con esta escala en varias facultades de Educación de la Comunidad de Madrid. Se finaliza con una comparativa de los resultados obtenidos en la muestra con los obtenidos en otros países.

Keywords

Motivación; Elección de carrera; Estudios Magisterio; Formación inicial del profesorado; Motivos trascendentes; FIT-choice; Investigación comparativa; profesión docente; Comunidad de Madrid

Subjects

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Knowledge Area

Teoria i história de l'Educació

Documents

Tesi_Gloria_Gratacos_Casacuberta.pdf

2.953Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)