Departament de Ciències de l'Educació

recercaUIC

Una universitat és coneixement, recerca i transferència. A UIC Barcelona dediquem el temps i l’esforç a aprendre amb l’objectiu de canviar el món. L’humanisme cristià ens inspira per cercar la veritat, i ho fem a través de la recerca en totes les àrees del saber. Promovem el coneixement que ens acosta al perquè més íntim de les coses. La recerca és un dels eixos prioritaris en l’activitat dels docents: dediquen el seu temps a la recerca i a formar persones lliures, amb criteri, capaces de produir noves idees i utilitzar les principals fonts de coneixement: l’observació, l’experimentació, la raó inductiva i la deductiva. Aquest és l’esperit investigador de UIC Barcelona.

UIC


Si sou doctor o doctora de la Universitat Internacional de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uic.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Individual differences in English vocabulary acquisition of very young learners in Spain: internal and external factors 

Elif Met, Yagmur (Date of defense: 2023-06-23)

Learning a foreign language (FL) at a very early age (i.e., pre-primary education) has been an expanding reality in Europe, since the Barcelona Council in 2002. In general, this foreign language is English, as it is ...

“University, Sustainability, and Reputation: Sustainability as a Strategic and Reputational Pillar in the Fifth Generation of Universities - Case Studies of the University of Manchester (United Kingdom) and the HSE University (Russia)” 

Gaete Sepulveda, Magdalena (Date of defense: 2023-09-26)

This thesis aims to investigate the influence of sustainability on the reputation of universities, employing a comparative case study approach that centers on two renowned institutions recognized for their commitment to ...

CLIL in Pre-Primary Education: Vocabulary Acquisition through a Soft-CLIL. Approach and Analysis of Teachers’ Perceptions. 

Segura Mollà, Marta (Date of defense: 2023-07-04)

Studies investigating the effects of Content and Language Integrated Learning (CLIL) have gained ground within the Foreign Language (FL) learning and teaching research domain in the latest decades. The CLIL approach provides ...

Formació de l’actor o actriu amb la màscara teatral: transversalitat pedagògica, categories de màscara i proposta didàctica. 

Cirer Ferrà, Pau (Date of defense: 24-11-2022)

Per acomplir la investigació i verificar o refutar la nostra hipòtesi, hem dividit la tesi en set capítols, que inclouen, d’una banda, tot un estudi, diàleg i discussió amb personalitats de l’àmbit, i, de l’altra, les ...

Can you see what I mean? A multimodal approach to interactional competence in English-Medium Instruction 

Clua Serrano, Mónica (Date of defense: 2021-07-28)

Driven by internationalisation, few would argue that English has become the professional lingua franca in numerous fields, as well as in academic instruction (Dafouz & Nuñez, 2009). One way universities prepare citizens ...

Les competències bàsiques en l’Educació Primària a Catalunya: Relació entre l’Escola i l’Esplai 

Del Pozo i Ezpeleta, Carles (Date of defense: 2015-12-03)

Aquesta tesi doctoral s’emmarca dins l’àrea d’estudi de l’educació, i posa el seu èmfasi en dos contextos determinats: l’educació formal, l’escola, i l’educació no formal, concretament l’educació en el lleure que es ...

La participación social curricular en la Responsabilidad Social Universitaria: El caso de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya 

Alférez Villrreal, Azul (Date of defense: 2014-10-10)

Gràcies a la implementació d'activitats d'extensió, hem contribuït al desenvolupament local, plantejant un compromís amb els deures socials i polítics, i el sentit dels drets de la ciutadania. Hem promogut la participació ...

Estudio sobre las motivaciones en la elección de ser maestro 

Gratacós Casacuberta, Gloria (Date of defense: 2014-05-26)

L'objectiu d'aquesta investigació és aprofundir en les motivacions que impulsen els alumnes a triar estudis d'Educació, tenint en compte una teoria de la motivació que serveixi com a marc conceptual clar i complet . Per a ...

Sophrosyne y temperantia: presencia universal y aplicabilidad actual. Educación en el orden y la regulación: un programa articulado familia-escuela en la primera infancia 

Verdera Albiñana, Asunción (Date of defense: 2014-03-31)

Ante un escenario social marcado por un extendido relativismo y altos niveles de hedonismo y consumismo, con una tendencia generalizada a sobrevalorar situaciones que ofrecen básicamente distracción y deleite, la propuesta ...

Vers la identitat del pedagog: una construcció vital i professional 

Ureta i Buxeda, Xavier (Date of defense: 2014-02-24)

La pedagogia ha quedat com desplaçada de les escoles. Si bé des del segle XVIII s’ han reconegut les aportacions fetes per grans pensadors i personalitats acreditades com a pedagogs, els posseïdors d'un títol en pedagogia ...

La importància de la implicació dels pares en el procés d’ensenyament-aprenentatge durant l’Educació Primària, per a assolir amb èxit les Competències Bàsiques a 6è 

Martínez Chía, Mª Carmen (Date of defense: 2014-03-06)

La nostra investigació sorgeix partint de l’interès que planteja saber quins són els responsables (pares, mestres, els mateixos alumnes) i per descomptat les institucions en el procés d’ensenyament–aprenentatge dels alumnes. ...

La pedagogía del esfuerzo en el ámbito familiar y su relación con el rendimiento académico. 

Lucaya Forcada, Beatriz (Date of defense: 2014-02-12)

Hasta la fecha no se ha emprendido el estudio del papel que determinados valores desempeñan en la consecución de los objetivos de la enseñanza. La tesis doctoral de Dña Beatriz Lucaya busca cubrir una pequeña parte de ese ...

El APS en el Prácticum de la formación inicial del profesorado. Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje para la adquisición de competencias genéricas claves para la formación y el desempeño profesional 

Fuertes Camacho, Maria Teresa (Date of defense: 2012-10-30)

La mayor complejidad que presenta la sociedad, el desempleo y la infinidad de recursos disponibles, precisan de la formación de personas competentes y maduras capaces de disfrutar de las oportunidades que se presentan no ...

Socialització de Gènere a l'aula: Elements per a la comprensió dels condicionants de l'escolarització mixta i diferen-ciada des de la psicologia social 

Camps Bansell, Jaume (Date of defense: 2010-07-19)

S'analitza, des de la perspectiva de gènere, quina ha estat l'evolució històrica de l'escola. La constatació d'una escola mixta generalitzada als països occidentals que no està donat resposta als reptes actuals d'igualtat ...

Lectura Estratègica dels Problemes Matemàtics a l'Educació Primària 

Balaguer Fàbregas, Carme (Date of defense: 2009-07-08)

La tesi pretén demostrar la validesa d'un programa d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a l'educació primària, en base a un reforçament de la lectura dels problemes matemàtics. La fonamentació teòrica d'aquest ...

Formación Directiva para Instituciones Educativas Privadas de educación Básica y Media Superior en México 

Parés Gutiérrez, Isabel (Date of defense: 2008-12-17)

La formación académica y profesional de los directivos de instituciones educativas es fundamental para que éstos puedan llevar a cabo su objetivo profesional, pero es más significativa la posibilidad que esta formación ...

La práctica reflexiva en la formación inicial de maestros. Evaluación de un modelo 

Domingo Roget, Àngels (Date of defense: 2008-12-17)

1) La tesi doctoral es bàsicament una investigació avaluativa sobre un model de practica reflexiva en la formació inicial de mestres i comprovar la incidència en la seva professionalització docent. Amb aquesta finalitat ...

Los Centros de Formación por Alternancia: desarrollo de las personas y de su medio: La importancia de la formación y de la investigación en las instituciones 

Puig Calvó, Pere (Date of defense: 2006-09-15)

LOS CENTROS FAMILIARES DE FORMACIÓN POR ALTERNANCIA: DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE SU MEDIO Investigación-acción internacional sobre el lugar de la Formación y la Investigación en una Institución educativa y de ...

El síndrome de Burnout en los docentes de educación infantil y primaria en la zona del Valles Occidental 

Arís Redó, Núria (Date of defense: 2005-06-17)

El contenido de esta Tesis Doctoral versa sobre la incidencia del síndrome de Burnout, en los docentes de educación infantil y primaria de la zona del Valles Occidental (Barcelona). El síndrome de Burnout es un problema ...