Now showing items 1-20 of 46

  La hidratació i la ingesta de líquids en persones grans institucionalitzades: anàlisi de la situació i de les recomanacions de consum 

  Miranda Iglesias, Jessica (Date of defense: 2022-01-13)

  Objectius: 1) Conèixer la prevalença de deshidratació i identificar els seus factors associats; 2) Estimar la ingesta hídrica i descriure els tipus de líquids que es consumeixen i identificar els factors associats; 3) ...

  Evaluación del impacto del programa ‘Escuela de madres y padres’ sobre el bienestar psicosocial a partir de las vivencias de los progenitores de recién nacidos prematuros ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales 

  Paraíso Pueyo, Elena (Date of defense: 2022-11-04)

  Introducció: L'experiència d'ingrés en una Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) resulta traumàtica per als pares, arribant a comprometre el seu benestar psicològic i social, i amb repercussions en el nounat. El ...

  The impact of nursing interventions and hospitalization on patients’ sleep quality 

  Bellon, Filip (Date of defense: 2022-09-23)

  Objectius: L’objectiu d’aquesta tesi va ser determinar el paper de l’hospitalització i les intervencions d’infermeria en la qualitat del son dels pacients hospitalitzats. Per assolir aquest objectiu, es van plantejar ...

  Anàlisi de les actituds estigmatitzants en els estudiants universitaris d’infermeria envers les persones amb problemes de salut mental 

  Giralt Palou, Rosa (Date of defense: 2022-07-13)

  Els estudiants universitaris de ciències de la salut poden generar actituds estigmatitzants, en el moment de prestar l’atenció i cura a les persones que amb un problema de salut mental. L’objectiu principal va ser analitzar ...

  La flebitis secundaria a catéter venoso periférico: manejo y tratamiento basados en la evidencia 

  García Expósito, Judith (Date of defense: 2022-04-04)

  Objectius: 1) identificar i analitzar els tractaments tòpics aplicats a la flebitis secundària a catèter venosos perifèric en els pacients hospitalitzats; 2) avaluar sistemàticament l'efectivitat dels diferents tractaments ...

  Techo de Cristal en I+D+i en salud en España 

  Segovia Saiz, Carla (Date of defense: 2021-09-17)

  Objectiu: Conèixer l'existència de sostre de vidre en les investigadores que han presentat propostes a l'Acció Estratègica en Salut i identificar els factors relacionats amb el sostre de vidre. Metodologia: Estudi descriptiu ...

  Conceptualization of poor sleep quality in the context of fibromyalgia: from patient experience to management 

  Climent Sanz, Carolina (Date of defense: 2021-04-16)

  L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser el de conceptualitzar la baixa qualitat del son en el context de la fibromiàlgia prenent la Teoria de Maneig Simptomàtic com a marc conceptual des d’una perspectiva ...

  Conocimientos teórico-prácticos y actitudes de enfermería ante los aspectos bioéticos que circunscriben la Parada Cardiorrespiratoria 

  Tíscar González, Verónica (Date of defense: 2020-07-14)

  Objectiu principal Analitzar el rol de la infermera davant la PCR atenent també els aspectes bio-ètics que circumscriuen aquest context. Metodologia Es va portar a terme un estudi amb metodologia mixta: Es va dissenyar ...

  Valoración de la evolución del estado nutricional y su relación con la función cognitiva, conductual y funcional de las personas con Enfermedad de Alzheimer en la Región Sanitaria de Lleida 

  Rocaspana-Garcia, Mariona (Date of defense: 2019-07-25)

  Hi ha un risc de malnutrició elevat en la població anciana i aquest risc és més gran en els pacients amb Malaltia d'Alzheimer (MA). La finalitat d'aquesta investigació va ser avaluar l'estat nutricional dels pacients amb ...

  Barreras y facilitadores en el cumplimiento de la care bundle en dispositivos de acceso vascular 

  Rodríguez Aparicio, Silvia (Date of defense: 2020-02-11)

  Finalitat: identificar barreres i facilitadors en el compliment de la care bundle (paquets d’atenció al pacient) per dissenyar una intervenció formativa i adequada per disminuir les complicacions en dispositius d’accés ...

  Predictores de retirada e infecciones asociados al catéter pleural tunelizado: estudio retrospectivo de 336 procedimientos 

  Torres Pifarré, Magdalena (Date of defense: 2020-02-11)

  Antecedents: els catèters pleurals permanents (IPC) ofereixen un maneig ambulatori del vessament pleural persistent simptomàtic, però el seu ús generalitzat es veu limitat tant pel risc d'infecció pleural com per l'inconvenient ...

  Estudio de la capacidad funcional en la población mayor. Evaluación de los cambios en los procesos en atención domiciliaria (ATDOM) 

  Roure Murillo, Rosa Mª (Date of defense: 2019-05-28)

  Objectius: Estimar la prevalença, els factors associats i l'evolució de la capacitat funcional de les persones majors de 65 anys a través dels processos esdevinguts en ATDOM. Material i mètode: Estudi transversal i ...

  The influence of a web-based biopsychosocial pain education intervention on pain, disability, and pain cognition in patients with chronic low back pain in primary care: a mixed methods approach 

  Valenzuela Pascual, Francesc (Date of defense: 2019-02-06)

  Antecedents: el dolor lumbar és el problema musculoesquelètic més freqüent a tot el món. Fins a un 90% de pacients amb dolor lumbar no han rebut una explicació clara sobre la font i l'origen del seu dolor. Aquestes persones ...

  Allò que és psicoterapèutic en la relació terapèutica amb persones amb Trastorn Límit de la Personalitat. Interpretacio de l'experiència de disminució del malestar 

  Romeu Labayen, Maria (Date of defense: 2019-02-01)

  Les persones amb Trastorn Límit de la Personalitat pateixen símptomes i crisis molt greus que posen en risc la seva vida. Propòsit : donar valor a les accions que les infermeres realitzen per a disminuir el malestar de ...

  Dehydration in older people institutionalised in nursing homes: prevalence, associated factors and approach 

  Masot, Olga (Date of defense: 2018-09-14)

  Objectiu: 1) Identificar els factors de risc associats a la deshidratació a nivell internacional; 2) determinar la prevalença i els factors associats a la deshidratació en les persones grans institucionalitzades en una ...

  Relació de la condició física amb la fragilitat i la por de caure en les persones grans que viuen a la comunitat 

  Viladrosa Montoy, Maria (Date of defense: 2018-07-11)

  Objectiu: Valorar les relacions de la condició física amb la fragilitat i la por de caure en les persones grans que viuen a la comunitat. Metodologia: Es van realitzar dos estudis. Un estudi transversal i longitudinal ...

  La implantació de la figura de la infermera primària o referent en una unitat d’oncologia-hematologia pediàtrica a través d’un procés d’investigació - acció participativa 

  Lahuerta Valls, Laura (Date of defense: 2018-07-11)

  Dels diferents sistemes organitzatius d’infermeria, el model basat en la figura de la infermera primària o referent (MIPR) proporciona una atenció holística centrada en la persona, canvis en l’entorn laboral i en la qualitat ...

  Calidad de vida relacionada con la salud y resiliencia en militares españoles 

  Fúnez Ñacle, Manuel (Date of defense: 2018-06-26)

  Antecedents: La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) és la percepció, per l'estat de salut actual, de la capacitat per a realitzar aquelles activitats importants per al individu. La resiliència és la capacitat ...

  Diseño y creación de un programa de promoción para la salud para incrementar el cribado de cáncer colorrectal en Puerto Rico. Siguiendo los pasos de Intervention Mapping 

  Serra Martínez, Yolanda (Date of defense: 2018-06-15)

  Introducció El càncer colorrectal (CCR) lidera les causes de mortalitat per càncer a Puerto Rico (PR). Malgrat ser un càncer que es pot prevenir amb facilitat mitjançant el seu cribratge i tractament de pòlips precancerosos, ...

  Evaluación de un programa de intervención en salud sexual y reproductiva en grupos seleccionados 

  Martínez Orduna, Miguela (Date of defense: 2013-04-19)

  INTRODUCCIÓ. Els canvis socials i el nou tipus de vida son la causa de l'augment d'infeccions de transmissió sexual entre els joves, d'embarassos no planificats i d'interrupcions voluntaries d'embaràs. OBJETIUS. Conèixer ...