Now showing items 1-20 of 1764

  L'acció antròpica sobre les matèries dures animals durant el Plistocè del Nord-Est de Catalunya 

  Rueda i Torres, Josep Manuel (Date of defense: 1993-03-12)

  Estudi de diferents aprofitament antròpics de la fauna del Plistocè del Nord-Est de Catalunya des d’una perspectiva tafonòmica, de determinació faunística, de processos de formació dels dipòsits òssis (ja sigui per acció ...

  La difusió de l'arqueologia mitjançant els museus arqueològics: avaluació dels visitants dels museus arqueològics de Catalunya i anàlisi dels conceptes que aquests museus transmeten al públic 

  Alcalde, Gabriel (Date of defense: 1993-03-17)

  The aim of the thesis is to present the visitors knowledge from Archaeology museums in Catalonia, based on the Archaeology museums of Catalonia. In Catalonia there are no studies about the public of these museums. Lack ...

  Flora i vegetació a l'Alta Garrotxa 

  Viñas i Teixidor, Xavier (Date of defense: 1993-04-01)

  Hem dut a terme l'estudi de la flora i la vegetació de la l'Alta Garrotxa, territori situat a la part oriental de la serralada pirinenca que abasta aproximadament les terres compreses entre el curs mitjà del riu Fluvià i ...

  Aspectos jurídicos de la crisis del Golfo Pérsico 

  Acosta Estévez, José B. (Date of defense: 1993-06-11)

  El objeto sobre el que se centra la investigación propuesta es la crisis y guerra del Golfo Pérsico. Éste es muy amplio y, por ello, se hace del todo necesario establecer unos límites que permitan concretar y definir el ...

  La Dictadura de Primo de Rivera a Girona : premsa i societat (1923-1930) 

  Costa i Fernàndez, Lluís, 1959- (Date of defense: 1994-03-15)

  Existeix una acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense a penes escletxes. La hipòtesi central de la nostra ...

  Anàlisi microscòpica de l'esperma ejaculada i de la maduració epididimària dels espermatozoides de Sus domesticus 

  Briz González, Maria Dolors (Date of defense: 1994-05-17)

  El present treball analitza la morfologia espermàtica de l'ejaculat de Sus domesticus, la histologia del conducte epididimari i la qualitat de l'esperma epididimari. El material d'estudi prové de mascles reproductors porcins ...

  Processament de la informació en nens de pre-escolar de les comarques gironines. Implicacions pedagògiques 

  Timoneda Gallart, Carme (Date of defense: 1994-06-03)

  La nostra investigació s'inscriu en la concepció dinàmica de la intel·ligència, i concretament en el processos que configuren el processament cerebral en el Model d'integració de la informació descrit per Das, Kirby i ...

  Mecanismes cel·lulars en la curació de ferides a Hirudo medicinalis 

  Huguet i Blanco, Gemma (Date of defense: 1994-06-06)

  S'estudia la histologia normal de la paret corporal d'Hirudo medicinalis i els canvis morfogenètics que es donen durant el procés de cicatrització de ferides per incisió, cauterització i nitrat de plata.<br/>El procés de ...

  La transició a l'edat adulta i vida activa de les persones amb disminució psíquica. Criteris orientadors de la intervenció educativa 

  Pallisera, Maria (Date of defense: 1994-06-13)

  La tesi s'estructura en dos grans apartats: per un costat, el Marc Teòric en el que realitzem els estudis que ens permeten delimitar la problemàtica de les persones amb disminució psíquica i fonamentar teòricament els ...

  Configuració dels antecedents professionals de l'educador especialitzat-social a Catalunya (1960-90) des d'una perspectiva històrica 

  Martinell, Alfons (Date of defense: 1994-06-14)

  The main aim of this research is based on the figure of the Specialized Educator in general terms. The width of this subject and the scarce literature forces us to deal with it from a global and extensive perspective, ...

  L'educació en el lleure a Girona. Les iniciatives de l'administració, l'església i la societat civil (1900-1981) 

  Soler Masó, Pere (Date of defense: 1994-10-11)

  La tesi presenta una descripció i reflexió històrica de les diferents iniciatives que en educació en el temps lliure s'han donat a la ciutat de Girona des de començament de segle XX fins a l'any 1981 quan té lloc el traspàs ...

  Ecologia alimentària de la comunitat de peixos de l'Estany de Banyoles 

  García-Berthou, Emili (Date of defense: 1994-11-03)

  Before 1910, the fish assemblage of Banyoles Lake (Catalonia, Spain) consisted of: eel (Anguilla anguilla), Mediterranean barbel (Barbus meridionalis), freshwater blenny (Bennius fluviatilis), three-spined stickleback ...

  El pas del Paleolític Superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic franco-ibèric 

  Maroto, Julià (Date of defense: 1994-12-02)

  S'ha analitzat el pas del paleolític mitjà al paleolític superior a Catalunya en base a l'estudi dels jaciments de la cova dels Ermitons (Sales de Llierca, Garrotxa) i de les coves del Reclau -Arbreda, Mollet i Reclau ...

  Purificació, caracterització i clonatge de la ribonucleasa de pàncreas humà 

  Ribó i Panosa, Marc (Date of defense: 1994-12-16)

  The answer to whether or not, human pancreatic ribonuclease may have a diagnostic value as a serum marker of pancreatic disease, depend upon the specific detection of ribonucleases originated in pancreas amogn those ...

  Sistema radicular de Quercus suber: estructura i desenvolupament 

  Verdaguer Murlà, Dolors (Date of defense: 1995-01-12)

  This thesis is a study of the structure and development of the young radicular system of Quercus suber. The work is focused on the sprouting capacity of the radicular system of the seedling, the development and organization ...

  Las condiciones de interacción comunicativa en las técnicas lingüísticas de obtención de información y sus efectos en la elaboración discursiva sobre el cuerpo y la educación 

  Perera, Santiago (Date of defense: 1995-05-26)

  El método de encuesta es un método de investigación de naturaleza lingüística y buena parte de las líneas de investigación elaboradas acerca de este método parecen haber obviado en buena medida esta característica. La ...

  Programa d'immersió versus programa d'aproximació en la primera llengua: aspectes lingüístics, cognitius i rendiment acadèmic en alumnes no-catalanoparlants de nivell sociocultural baix 

  Serra i Bonet, Josep M. (Josep Maria) (Date of defense: 1995-06-21)

  In the present work, we have done an assessment about academic and linguistic performance of pupils from low sociocultural status who follow a Catalan immersion programme in Catalonia. In 1991, about 50% of all public and ...

  La investigació sobre l'èxit i el fracàs escolar des la la perspectiva dels factors de risc. Implicacions per a la recerca i la pràctica educatives 

  Fullana Noell, Judit (Date of defense: 1995-06-26)

  La situació problemàtica de la qual partim en aquesta tesi és la constatació de l'existència d'unes dinàmiques escolars negatives -expressades amb males notes reiterades- difícils de modificar, que determinats infants ...

  Fluctuacions a la maresma dels Aiguamolls de l'Empordà i estructura de la comunitat biològica 

  Quintana Pou, Xavier (Date of defense: 1995-10-10)

  In this study the principal disturbance factors of the Empordà saltmarsh and their influence on water composition, and on plankton community structure and composition are analyzed. The importance of the turnover rate is ...

  Síntesi de 1-oxaspiro [4.4]nonans polifuncionalitzats i (+-)-andirolactona 

  Planas i Grabuleda, Marta (Date of defense: 1996-03-15)

  Spiro-γ-lactones are widely distributed among natural products, several of them being well known by their interesting biological activities. We describe herein the synthesis of 1-oxaspiro[4.4]nonan derivatives and ...