A molecular approach on sperm changes during epididymal maturation, ejaculation and in vitro capacitation of boar spermatozoa 

  Fàbrega Coll, Anna (Date of defense: 2012-07-20)

  Mammalian spermatozoa acquire functionality during epididymal maturation and ability to penetrate and fertilize the oocyte during capacitation. Sperm quality results indicated that both epididymal maturation and ejaculation ...

  Desenvolupament d’una vacuna contra la mamitis bovina causada per Streptococcus uberis 

  Collado Gimbert, Rosa (Date of defense: 2019-11-11)

  Bovine mastitis caused by Streptococcus uberis is a major problem in the dairy industry worldwide. Despite of that, there is no vaccine commercial available against it. Therefore, the objectives of this doctoral thesis are ...

  Desenvolupament i aplicació dels microsatèl·lits a l'estudi de la dinàmica reproductiva de la Gamba rosada (Aristeus antennatus) 

  Planella Albí, Laia (Date of defense: 2018-06-27)

  The blue and red shrimp, Aristeus antennatus, is a commercially important crustacean in the Western Mediterranean Sea and has been listed as a priority species for fishery management. In this thesis, 97 potential and novel ...

  Efecte de l'administració de l'rt-PA en condicions isquèmiques in vitro i in vivo: Cav-1 com a potencial biomarcador de volum d'infart 

  Comajoan von Arend, Pau (Date of defense: 2019-12-18)

  Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is currently the only FDA-approved drug for the treatment of acute ischaemic stroke. However, the application of this therapy is limited to <5-7% of patients due to the ...

  Efectes del fotoperíode sobre la qualitat espermàtica de mascles porcins Sus domesticus 

  Sancho Badell, Sílvia (Date of defense: 2002-12-18)

  En el presente estudio se analizan los efectos de los fotoperiodos ambientales de otoño e invierno y los fotoperiodos experimentales de 24, 12 y 0 horas de luz artificial sobre la calidad del semen de machos reproductores ...

  Estructura i ultraestructura testicular del mascle reproductor porcí (Sus domesticus) 

  Garcia Gil, Núria (Date of defense: 2002-12-18)

  El present treball analitza al microscopi òptic i al microscopi electrònic de transmissió el testicle de Sus domesticus (raça Landrace - varietat anglesa) a partir de mascles reproductors porcins adults i sans. L'objectiu ...

  Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT) 

  Mir Arnau, Gisela (Date of defense: 2005-05-09)

  En aquest treball es caracteriza per primera vegada la capacitat de coordinació metàl·lica d'una metal·lotineïna (MT) de planta i es proposa un model de plegament per a les MTs de planta en general. Els resultat mostren ...

  Estudi estructural, ultraestructural i histoquímic de les glàndules sexuals accessòries del mascle reproductor porcí (Sus domesticus) 

  Badia Brea, Maria Elena (Date of defense: 2003-10-22)

  El present treball analitza al microscopi òptic i al microscopi electrònic de transmissió les glàndules sexuals accessòries de Sus domesticus (raça Landrace - varietat anglesa) a partir de mascles reproductors porcins ...

  Identificació de gens i processos rellevants pel fel·lema i la suberina usant noves aproximacions 

  Fernández Piñán, Sandra (Date of defense: 2018-04-13)

  The periderm is a complex structure that protects plants’ secondary organs and wounded tissues. This function is given by the phellem, a multilayered tissue formed by cells with suberized cell walls located on the outer ...

  Microbial communities responses in fluvial biofilms under metal stressed scenarios 

  Argudo Fernández, Maria (Date of defense: 2021-02-08)

  This thesis shows how the metals of natural and anthropic origin change significantly the composition of the prokaryotic communities (mainly the composition of bacteria). The β-diversity is the most sensitive variable to ...

  Millora de la qualitat espermàtica de dosis seminals de mascles reproductors Piétrain per filtració en diverses reïnes 

  Bussalleu Muntada, Eva (Date of defense: 2008-03-07)

  En aquest treball s'ha dissenyat un mètode ràpid i fiable de tinció amb fluorocroms per a l'anàlisi de la integritat i viabilitat espermàtiques a partir del marcatge de la beina mitocondrial amb MitoTracker®Green FM, de ...

  Molecular genetics of cork formation 

  Soler del Monte, Marçal (Date of defense: 2008-06-09)

  La peridermis és una estructura complexa que protegeix els òrgans vegetals madurs (secundaris) i les zones que han sofert ferides de la pèrdua d'aigua i dels patògens. Aquesta funció barrera és deguda al fel·lema o súber, ...

  New insights into boar sperm function and survival from integrated field and laboratory studies 

  Yeste Oliveras, Marc (Date of defense: 2008-12-17)

  En aquesta tesi s'han dut a terme dos tipus d'estudis diferents. L'objectiu del primer era la preservació del semen de porcí a 15ºC i el del segon eren els co-cultius homòlegs de cèl·lules epitelials de l'oviducte i ...

  Occurrence of antibiotic resistance genes in aquatic microbial communities exposed to anthropogenic activities 

  Marti Serrano, Elisabet (Date of defense: 2014-03-07)

  The overuse of antibiotics has led to the selection of resistant strains. This thesis investigated the occurrence of antibiotic resistance genes (ARGs) in aquatic microbial communities influenced by anthropogenic activities. ...

  Physiological role of sperm and seminal plasma proteins along the female reproductive tract in livestock 

  Recuero Cobos, Sandra (Date of defense: 2022-04-01)

  In Spain, as well as in the rest of Europe, livestock farming represents a substantial part of economy; thus, it is necessary to ensure an optimal breeding of the main farm animals, including swine and cattle. In order to ...

  Producció i caracterització de variants de la regió C-terminal de la ribonucleasa A. Importància d'aquesta regió sobre l'estabilitat de l'enzim 

  Coll Constans, M. Gràcia (Date of defense: 2000-03-31)

  Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A, EC 3.1.27.5) has been extensively studied from the structural, mechanistic and functional points of view. Within the protein folding context, it constitutes a good ...