La normativa d'assegurament de la qualitat ISO 9000: impacte a les empreses de Catalunya 

    Casadesús Fa, Martí (Date of defense: 2000-01-21)

    Durant aquests darrers anys hem pogut veure com el concepte de qualitat apareixia amb molta força a casa nostra. En l'àmbit empresarial i possiblement degut a la influència que ha tingut la implicació de les grans empreses ...