Caracterització de les estructures granulars patològiques presents a l’hipocamp dels ratolins amb senescència accelerada SAMP8

 

Files in this item

This item appears in the following Collections