Productes naturals com a font de nous fàrmacs: Síntesi en fase sòlida de depsipèptids ciclics i aïllament d'agents antitumorals d'esponges marines

 

Files in this item

This item appears in the following Collections