The application of eportfolio in higher education: implications on students' learning

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author
Castaño Sánchez, Andrea Ximena
dc.date.accessioned
2014-10-21T14:02:12Z
dc.date.available
2014-10-21T14:02:12Z
dc.date.issued
2014-06-27
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/283262
dc.description.abstract
Aquesta tesis estudia la relació entre els conceptes i teories sobre educació aplicats amb eportafolis, tant com les aplicacions pràctiques d'aquests a l'àmbit de l'educació superior. Els eportafolis representen la unió d'un concepte pedagògic a l'ensenyament amb les eines digitals que influeixen els processos d'ensenyament-aprenentatge, adaptables a forma presencia i en línia. Es planteja una revisió a fons sobre els conceptes que influeixen l'avaluació i els processos d'ensenyament-aprenentatge amb eportafolis; aquests estan basats en diversos factors estudiats sobre les preferències d'avaluació, els enfocaments d'aprenentatge, i l'aprenentatge auto-regulat. Els resultats experimentals confirmen els beneficis percebuts pels estudiants analitzats des de les característiques dels estudiants y les característiques de l'ambient d'aprenentatge mitjançant el suport de les tecnologies educatives. En el primer estudi s'evidencia l'aplicació de la reflexió i la projecció cap a la pràctica docent, En el segon estudi, no hi ha un canvi en els enfocaments d'aprenentatge en profunditat, però hi han diferencies en l'ús del eportafoli en les dos disciplines aplicades. En el tercer estudi, hi ha un canvi en l'estudi en profunditat dels alumnes, i l'aplicació d'habilitats d'autoregulació i projecció de la pràctica docent. Tenint com a premissa l'exposició dels estudiants a ambients d'aprenentatge que han sigut sistemàticament dissenyats amb la finalitat de ser integrats amb els eportafolis i d'aquesta manera avaluar els canvis en l'aprenentatge que poden ser manifestats pels estudiants. També es plantegen estudis que analitzen aquests processos des de diversos enfocaments pedagògics, i amb eines digitals orientades a la Web i els ambients personals d'aprenentatge.
cat
dc.description.abstract
Aquesta tesis estudia la relació entre els conceptes i teories sobre educació aplicats amb eportafolis, tant com les aplicacions pràctiques d'aquests a l'àmbit de l'educació superior. Els eportafolis representen la unió d'un concepte pedagògic a l'ensenyament amb les eines digitals que influeixen els processos d'ensenyament-aprenentatge, adaptables a forma presencia i en línia. Es planteja una revisió a fons sobre els conceptes que influeixen l'avaluació i els processos d'ensenyament-aprenentatge amb eportafolis; aquests estan basats en diversos factors estudiats sobre les preferències d'avaluació, els enfocaments d'aprenentatge, i l'aprenentatge auto-regulat. Els resultats experimentals confirmen els efectes percebuts pels estudiants analitzats des de les característiques dels estudiants y les característiques de l'ambient d'aprenentatge mitjançant el suport de les tecnologies educatives. En el primer estudi s'evidencia l'aplicació de la reflexió i la projecció cap a la pràctica docent, En el segon estudi, no hi ha un canvi en els enfocaments d'aprenentatge en profunditat, però hi han diferencies en l'ús del eportafoli en les dos disciplines. En el tercer estudi, hi ha un canvi en l'estudi en profunditat dels alumnes, i l'aplicació d'habilitats d'autoregulació i reflexiò sobre la pràctica docent. Tenint com a premissa l'exposició dels estudiants a ambients d'aprenentatge que han sigut sistemàticament dissenyats amb la finalitat de ser integrats amb els eportafolis i d'aquesta manera avaluar els canvis en l'aprenentatge que poden ser manifestats pels estudiants. També es revisen estudis que analitzen aquests processos des de diversos enfocaments pedagògics, i amb eines digitals orientades a la Web i els ambients personals d'aprenentatge.
spa
dc.description.abstract
This thesis examines the relationship between concepts and theories applied to education with the use of eportfolios, as well as practical applications thereof in the field of higher education. Eportfolios represent the union of a pedagogical concept in teaching with digital tools to influence the teaching-learning processes, adaptable to in presence and online. A thorough review of the concepts that influence the assessment and the teaching and learning with eportfolios have arised; these various factors have been studied based on feedback, students’ learning approaches, and self-regulated learning. The experimental results confirm the benefits perceived by students analyzed from the characteristics of the students and the characteristics of the learning environment supported by educational technologies. In the first study the application of reflection and projection into the teaching practice was evidenced in the eportfolios. In the second study, there was no change in students’ deep learning approach, but there were differences in the use of eportfolio applied in both disciplines. In the third study, there was a change in the students’ deep study approach and, the application self-regulated skills and reflection in their teaching practice. Taking as a premise the student exposure to learning environments that have been systematically designed to be integrated with eportfolios, then analyzed the changes in learning documented by the students. Also, there is a revision of the studies that take different pedagogical approaches and use different Web based digital tools and personal learning environments.
eng
dc.format.extent
309 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
portafoli electrònic
dc.subject
ambients d'aprenentatge
dc.subject
educació superior
dc.subject
aprenentatge autoregulat
dc.subject
PLE
dc.subject
portafolio electrónico
dc.subject
ambientes de aprendizaje
dc.subject
educación superior
dc.subject
aprendizaje auto-regulado
dc.subject
eportfolio
dc.subject
learning environment
dc.subject
higher education
dc.subject
self-regulated learning
dc.title
The application of eportfolio in higher education: implications on students' learning
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
3
cat
dc.subject.udc
37
cat
dc.subject.udc
378
cat
dc.contributor.authoremail
andreaximena.castano@urv.cat
dc.contributor.director
González Soto, Ángel Pío
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
T 1543-2014


Documents

Tesis.pdf

7.365Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)