Anàlisi metodològic dels estudis de concordança interobservador i reproductibilitat intraobservador en la caracterització de fractures de l’extrem proximal de l’húmer

 

Files in this item

This item appears in the following Collections