Lògiques estructurals en les sonades de flaüta i tambor de les illes Pitiüses: aportació a l’estudi de les músiques de transmissió oral de la Mediterrània occidental

 

Files in this item

This item appears in the following Collections