Gènere i treball al Poble Sec (Barcelona) 1960-1975

Author

Velo i Fabregat, Elisabet

Director

Paz Torres, Olga

Date of defense

2014-11-27

ISBN

9788449051296

Legal Deposit

B-5063-2015

Pages

571 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Abstract

En aquesta tesi doctoral s’ha analitzat la incidència de la política legislativa franquista entorn a la qüestió laboral de les dones entre els anys 1960 i 1975. Aquesta dissertació s’ha realitzat a partir de l’elaboració, transcripció i anàlisi de 30 entrevistes a dones que van néixer, viure o treballar al barri del Poble Sec de Barcelona entre els anys acotats anteriorment. A través d’aquestes experiències s’ha traçat un recorregut per diferents qüestions molt vinculades amb la política de gènere del període d’estudi: la formació acadèmica de les dones i les seves peculiaritats, la incidència de l’Església catòlica en la vida social i la seva relació amb les dones, la política de gènere del règim franquista a través de la Sección Femenina i les diferents mobilitzacions polítiques que es van esdevenir en els últims temps de dictadura. L’eix central de la tesi són les reformes legislatives que es van succeir a partir de 1960, i que van implicar canvis per a les dones en matèria laboral. A partir dels testimonis de les dones de la mostra s’han analitzat les lleis aprovades, reglamentacions d’aplicació i els canvis introduïts en les Reglamentaciones Nacionales de Trabajo i Convenios Colectivos Sindicales aplicables a les seves ocupacions. S’ha analitzat de manera específica quines van ser les conseqüències dels canvis introduïts en l’excedència per raó de matrimoni, així com les seves conseqüències legals, socials i econòmiques. Aquesta recerca és un nou enfocament en la història del treball des d’una perspectiva de gènere, amb l’aplicació i el coneixement de les disposicions jurídiques de cada moment, en el si d’un escenari vital com el Poble Sec, barri obrer de Barcelona.


This work analyzes the impact of the legislative policy on woman at work during Franco’s regime between years 1960 and 1975. It is based on the analysis of transcriptions of 30 interviews realized to women that born, lived or worked at Poble Sec neighborhood in Barcelona during this period. Given the experiences explained in these interviews, this work studies several questions very related to the gender policy during this period, which are: academic careers of women and their peculiarities, the influence of Catholic Church in social life and its relationship with women, the Franco’s regime gender policy through the “Sección Femenina” organization, and the political mobilizations that emerged at the end of dictatorship. The main object of this thesis is the analysis of legislative changes approved since 1960, which caused many changes to the women at work. The analysis is focused on the approved laws, its regulations, and the changes introduced to “Reglamentaciones Nacionales de Trabajo” and “Convenios Colectivos Sindicales” laws of the occupations of the interviewed women. Furthermore, the legal, social and economics consequences of the changes introduced in the extended leave due to marriage has been studied. This research is a new approach to labor history from a gender perspective, with the application and knowledge of the legal provisions of the moment, within a life stage as Poble Sec, working-class neighborhood of Barcelona.


En ésta tesis doctoral se ha analizado la incidencia de la política legislativa franquista en la cuestión laboral de las mujeres entre los años 1960 y 1975. Ésta disertación se ha realizado a partir de la elaboración, transcripción y análisis de 30 entrevistas a mujeres que nacieron, vivieron o trabajaron en el barrio del Poble Sec de Barcelona entre los años señalados anteriormente. A través de éstas experiencias se ha tazado un recorrido por diferentes cuestiones que guardan una estrecha relación con la política de género del período estudiado: la formación académica de las mujeres y sus peculiaridades, la incidencia de la Iglesia católica en la vida social y su relación con las mujeres, la política de género del régimen franquista a través de la Sección Femenina y las diferentes movilizaciones políticas ocurridas en los últimos tiempos de dictadura. El eje central de la tesis son las reformas legislativas que se sucedieron a partir de 1960, y que implicaron cambios para las mujeres en materia laboral. A partir de los testigos de las mujeres de la muestra se han analizado las leyes aprobadas, reglamentos de aplicación y los cambios introducidos en las Reglamentaciones Nacionales de Trabajo y Convenios Colectivos Sindicales aplicables a sus ocupaciones. Se ha analizado de manera específica cuáles fueron las consecuencias de los cambios introducidos en la excedencia por matrimonio, así como sus consecuencias legales, sociales y económicas. Ésta investigación es un nuevo enfoque en la historia del trabajo desde una perspectiva de género, con la aplicación y conocimiento de las disposiciones jurídicas de cada momento, en un espacio vital como el Poble Sec, barrio obrero de Barcelona.

Keywords

Dones; Mujeres; Women; Treball; Trabajo; Work; Franquisme; Franquismo; Franco's

Subjects

349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

evif1de1.pdf

5.125Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)