Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea: análisis de los instrumentos de protección, persecución y prevención 

Moreno Urpí, Alexandre (Date of defense: 2019-11-21)

La trata de seres humanos es un delito penal que lesiona los derechos humanos más básicos de las víctimas. Dada su lesividad, las Naciones Unidas impulsaron la lucha contra este fenómeno desde una triple perspectiva: la ...

Perdidas en la ciudad: Juventud sin techo en las ciudades imantadas, entre la seguridad humana y la exclusión social 

Pitarch Rodriguez, Lídia (Date of defense: 2020-01-27)

La present tesi parteix de les conseqüències de la imantació de les ciutats en el seu intent per atreure noves formes de capital i que desenvoca en una polarització i vulnerabilitat social urbana. Una de les formes més ...

La segregació del municipi de Vila-seca i Salou: teorització sobre el règim jurídic de la divisió de béns, drets i obligacions 

Ollé i Bidó, Enric Daniel (Date of defense: 2020-02-27)

En la present tesi no s’estudia la segregació municipal ni el fenòmen de les alteracions de termes municipals. El document es centra en la vessant operativa d’una segregació municipal, prenent de referència el cas de ...

Análisis de la ley de accidentes del trabajo y su aplicación en la agricultura 1900-1922 

Espejo García, José (Date of defense: 2019-12-04)

La Ley de Accidentes del Trabajo de 30 de enero de 1900, es la primera norma española que aborda con relativa efectividad la protección de los trabajadores ante las consecuencias de los accidentes de trabajo. Se trata de ...

Anti-austerity movements in the European Union. Analysis of the Influence of anti-austerity movements on political discourse in the European Parliament 

Suero Comellas, Núria (Date of defense: 2019-12-20)

Aquesta tesi explora la influència dels moviments contra l’austeritat a les institucions europees, a través de l’anàlisi del cas del Parlament Europeu. Es focalitza en les idees de democràcia dels moviments que estaven ...

La implosión reguladora en la ciencia del derecho: el caso de los EDCs. Las comunidades globales y el ecosistema humano.” 

Gutiérrez Rodríguez, Estela (Date of defense: 2019-10-04)

Les substàncies químiques disruptores o alteradores hormonals (EDCs per les seves sigles en anglès Endocrine Disrupting Chemicals), tenen un efecte nociu per a qualsevol organisme viu. Aquestes, tenen capacitat per ...

China’s assertive turn: China’s grand strategy and foreign policy adjustment through the belt and road initiative 

Peña, Alejandra (Date of defense: 2019-11-25)

En los años posteriores a la crisis económica global del 2008, el auge de las potencias emergentes entre las que se encuentra China ha contribuido a un cambio en el equilibrio de poder global desde el Oeste hacia el Este ...

El règim jurídic de les mesures per a garantir el dret a l'habitatge en un context de crisi. Anàlisi i eficàcia de la diversitat de programes i instruments jurídic administratius aplicats a Catalunya (2008-2018). 

Sala i Roca, Carles (Date of defense: 2019-10-04)

A Espanya, a finals de l’any 2007, amb l’esclat de la bombolla immobiliària, s’inicià una intensa i persistent crisi econòmica. Aquells fets van marcar l’inici d’una acumulació d’adversitats per a centenars de milers de ...

Historiografía de las penas privativas de la libertad en Colombia 

Arias Ramírez, Diego Alonso (Date of defense: 2019-09-16)

La presente investigación intitulada Historiografía de las penas privativas de la libertad en Colombia, da cuenta del castigo y las transformaciones jurídico-políticas de las instituciones penitenciarias desde los primeros ...

Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y/o de pareja un enfoque desde la ley civil 24.417 de protección de violencia familiar 

Sancho Sancho, M. Cristina (Date of defense: 2019-07-03)

Aquesta recerca te per objecte de coneixement el tractament jurídic de la violència familiar a la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, i, en particular la aplicació de la Llei Civil 24.417 de Protecció contra la Violència ...

Human trafficking y la prevención administrativa de una nueva esclavitud 

Janashvili, Lela (Date of defense: 2019-03-22)

En el mundo globalizado moderno, Human Trafficking es una de las revelaciones más graves de la violación de los derechos humanos y, en consecuencia, se considera uno de los temas vitales para los estados de la comunidad ...

Libre comercio bajo asimetrías globales comerciales: Estudio de caso de la industria agropecuaria en la República Dominicana bajo el DR-CAFTA 

Martínez Borrás, José Gabriel (Date of defense: 2019-04-11)

Esta disertación analiza los efectos de las asimetrías comerciales entre los países en desarrollo y los países en vías de desarrollo. El punto de partida base es el cuestionamiento del estado actual de las estructura de ...

The right of self-defence against cyber attacks by states and non-state actors 

Rafighdoust, Hamed (Date of defense: 2018-11-23)

Actualment, l’evolució tecnològica, particularment en el camp del espai cibernètic, ha donat lloc a reptes seriosos per la seguretat dels Estats. Ocasionalment, els atacs cibernètics tenen els mateixos efectes destructius ...

Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. Cap a una habilitació local 

Font Monclús, Joan Anton (Date of defense: 2018-11-30)

La tesi efectua una anàlisi històrica exhaustiva de la figura dels secretaris, interventors i tresorers d’administració local, que s’inicia a l’Alta Edat Mitjana fins el règim jurídic actual d’aquests funcionaris. La ...

Seguridad privada global ¿Amenaza u oportunidad en el marco de las Naciones Unidas? 

Gómez de Hinojosa Guerrero, Alicia (Date of defense: 2018-10-23)

El incremento de los servicios de seguridad privada a nivel mundial, tanto cuantitativo como cualitativo, ha generado en los últimos años posturas contrapuestas en cuanto al papel de la seguridad privada y su posible ...

The role of trade partners' cohesiveness in the conclusion of interregional agreements with the European Union 

Mas Elias, Jordi (Date of defense: 2018-10-26)

La Unió Europea ha esdevingut en els darrers anys un dels actors globals més actius a l’hora de liberalitzar barreres comercials. Des de la creació de l’Organització Mundial del Comerç i com a complement a la seva participació ...

La obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo para personas con discapacidad: origen, evolución y configuración actual. Una perspectiva desde el derecho comparado y el derecho español 

Gutiérrez Colominas, David (Date of defense: 2018-04-26)

La obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo es una medida de lucha contra la discriminación por razón de discapacidad, cuya importancia ha sido creciente en los últimos años. Su incorporación en ...

Intervencion democrática y totalitaria del estado en el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en España 

Marín Arce, Juan Ignacio (Date of defense: 2018-02-09)

La democracia política tiene su razón de ser en la superación de la desigualdad, objetivo inseparable de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías asalariadas. En esta tesis se describe y analiza ...

El derecho de asociación y la aplicación práctica notarial de su régimen jurídico: una encrucijada entre el derecho público y el derecho privado 

López Martínez de Septién, Óscar (Date of defense: 2017-12-01)

La tesis titulada, “el derecho de Asociación y la aplicación práctica notarial de su régimen jurídico: una encrucijada entre el derecho público y el derecho privado”, íntegra tres elementos: por un lado un extenso compendio ...

El canal de denuncias Internas en la actividad empresarial como Instrumento del compliance 

Espín, Rosa (Date of defense: 2017-09-14)

Por medio del presente estudio se ha querido analizar el fenómeno de los canales internos de denuncias de las empresas o sistemas o procedimientos de whistleblowing, como aquellos cauces dentro de las empresas por los que ...

More