La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español.

Author

Álvarez Herrero, Juan Francisco

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2014-11-07

Legal Deposit

T 273-2015

Pages

272 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan originant una sèrie de canvis en tots els àmbits, i és en l'educació on més preocupen. A l'escola li competeix formar ciutadans competents en l'ús de les TIC i en la gestió de la informació. Des de l'educació secundària, és el docent el que ha d'assumir un nou rol que li permeti posar en marxa una sèrie de coneixements, habilitats, capacitats i actituds conduents a realitzar un millor tractament de la informació digital tant des de la seva pròpia pràctica com en la de seus alumnes. És el que s'ha vingut a anomenar alfabetització informacional L'objectiu d'aquesta tesi és oferir una descripció de l'actual grau d'alfabetització informacional del professorat d'educació secundària de tot l'estat espanyol i com a conseqüència d'això, proposar una pla de formació que permeti acreditar el docent en alfabetització informacional.


Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están originando una serie de cambios en todos los ámbitos, y es en la educación donde más preocupan. A la escuela le compete formar ciudadanos competentes en el uso de las TIC y en la gestión de la información. Desde la educación secundaria, es el docente el que debe asumir un nuevo rol que le permita poner en marcha una serie de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes conducentes a realizar un mejor tratamiento de la información digital tanto desde su propia práctica como en la de sus alumnos. Es lo que se ha venido a llamar alfabetización Informacional El objetivo de esta tesis es ofrecer una descripción del actual grado de alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria de todo el estado español y como consecuencia de ello, proponer una plan de formación que permita acreditar al docente en alfabetización informacional.


The Information and Communication Technologies (ICT) are causing a series of changes in all areas, and is in education where they are more concern. A school competence is to form competent citizens in the use of ICT and the information management. From secondary education, is the teacher who must take on a new role that allows him to launch a range of knowledge, skills, abilities and attitudes in order to make better treatment of digital information both from his own practice and that of their pupils. It is what has been called Informational Literacy The aim of this doctoral work is to provide a description of the current level of information literacy of secondary school teachers throughout the Spanish state and as a result of this, propose a plan to accredit the teachers in information literacy.

Keywords

alfabetització informacional; professorat; formació; alfabetización informacional; profesorado; formación; information literacy; teachers; training

Subjects

02 - Librarianship; 37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Documents

Tesi Juan F Alvarez herrero.pdf

4.585Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)