Departament d'Economia

Departament d'Economia

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time.

Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions.

Recent Submissions

 • Méndez Ortega, Carles (Date of defense: 04-10-2019)
  Aquesta tesi identifica i analitza els factors que determinen la ubicació de les empreses del Software i dels Videojocs (SVE) a les àrees metropolitanes, analitzant la ubicació i l'aglomeració d'aquestes empreses amb altres ...
 • Rodriguez Justicia, David (Date of defense: 16-09-2019)
  Aquesta tesi contribueix a la literatura que estudia la moral tributària amb tres estudis organitzats en capítols: El Capítol 1 analitza dos canals a través dels quals l'educació influeix en la moral tributària. Els ...
 • Moskalenko, Anna (Date of defense: 25-02-2019)
  Aquesta tesi consta de quatre capítols independents relacionats amb la presa de decisions col·lectives. En primer lloc, s'analitza la dinàmica en un partit polític en presència del conflicte intern. Es mostra com la ...
 • Zergawu, Yitagesu Zewdu (Date of defense: 08-11-2018)
  Aquesta tesi es compon de quatre assaigs empírics que estudien l'economia política de l'heterogeneïtat social, la migració internacional i la qualitat institucional. El primer assaig analitza l'impacte dels xocs de preus ...
 • Solís Baltodano, Maria José (Date of defense: 27-09-2018)
  L'objectiu principal d'aquesta tesi es centra en els problemes de demanada. Un problema de conflicte d'interessos que surgeix en el moment en que un recurs s'ha de distribuir entre un cert nombre d'agents i no n'hi ha ...

View more