Now showing items 1-20 of 137

  1H-NMR glycoprotein analysis: An Advanced approach for inflammatory diseases diagnosis 

  Fuertes Martín,Rocio (Date of defense: 2019-07-11)

  La inflamació és una resposta biològica complexa d'un organisme davant d'estímuls de diversa etiologia. Durant la resposta inflamatòria es produeix una variació en les concentracions de certes proteïnes presents en plasma ...

  Advanced Characterization and Modelling of Charge Transfer in Perovskite Solar Cells 

  Gelmetti, Ilario (Date of defense: 2019-07-15)

  Aquesta tesis inclou el treball fet en ICIQ sobre fabricació, caracterització, i modelització de cel·les solars de perovskita híbrida. Agafades des de la recerca en altres tipus de cel·les solars, les eines de anàlisi, ...

  Advances on thirdhand smoke using targeted and untargeted approaches 

  Torres Gené, Sònia (Date of defense: 2021-05-26)

  El fum de tabac residual (thirdhand smoke en anglès, THS) és una via d'exposició a compostos tòxics de fum tabac poc estudiada fins ara. El THS es produeix per la deposició de parEcules i gasos en superFcies ...

  Ampliación, mejora e integración en la red de un sistema fotovoltaico 

  Bosque Moncusi, Josep Maria (Date of defense: 2014-11-21)

  Els últims anys s’han realitzat un gran nombre d’instal•lacions fotovoltaiques convencionals, formades per un camp solar connectat a la xarxa mitjançant un inversor. Encara que inicialment la construcció d’aquestes ...

  Analysis and implementation of a bidirectional dc-dc converter with coupled inductor for an electric vehicle powertrain 

  González Castaño, Catalina (Date of defense: 2019-06-12)

  En aquesta tesi es proposa l'ús d'un convertidor Buck-Boost no inversor situat entre les bateries i l'inversor per regular el bus de contínua del sistema de tracció d'un vehicle elèctric (VE). El convertidor es basa en el ...

  Analysis of Wireless Body-Centric Medical Sensors for Remote Healthcare 

  Milici, Stefano (Date of defense: 2019-07-23)

  Aquesta tesi aborda el problema de trobar solucions confortables, de baixa potència i sense fils per aplicacions mèdiques. La tesi tracta els avantatges i les limitacions de tres tecnologies de comunicació diferents per ...

  ANALYTICAL COMPACT MODELING OF NANOSCALE MULTIPLE-GATE MOSFETS. 

  Holtij, Thomas (Date of defense: 2014-09-18)

  L’objectiu principal d’aquest treball és el desenvolupament d’un model compacte per a MOSFETs de múltiple porta d’escala nanomètrica, que sigui analític, basat en la física del dispositiu, i predictiu per a simulacions AC ...

  Analytical Modeling of Ultrashort-Channel MOS Transistors 

  Yilmaz, Kerim (Date of defense: 2022-02-24)

  Les geometries de transistors d'avui són al rang de nanòmetres d'un sol dígit. En conseqüència, les funcionalitats dels dispositius es veuen afectades negativament pels efectes de canal curt i de mecànica quàntica (SCE i ...

  Analytical predictive 2d modeling of pinch-off behavior in nanoscale multi-gate mosfets 

  Weidemann, Michaela Patricia (Date of defense: 2011-01-12)

  In this thesis the pinch-off behavior in nanoscale Multi-Gate MOSFETs was reviewed and with compact models described. For this a 2D approach with Schwarz-Christoffel conformal mapping technique was used. A model to calculate ...

  Análisis de desequilibrios en transformadores y máquinas de inducción trifásicos 

  García Ríos, Sara (Date of defense: 2019-07-19)

  Aquesta tesi analitza l'efecte dels desequilibris del sistema de tensió trifàsic en màquines d'inducció i en transformadors trifàsics, mitjançant factors de desequilibri. Primer, s’ha caracteritzat un desequilibri de tensió ...

  Análisis y control de convertidores continua-continua para módulos reguladores de baja tensión 

  Garcés Miguel, Pedro (Date of defense: 2009-11-27)

  El suministro de potencia para cargas que exigen altas corrientes, bajos voltajes y grandes y rápidos cambios en la corriente absorbida, además de una estrecha tolerancia en el voltaje de alimentación, representa un gran ...

  La aplicación del control de búsqueda del extremo en la generación fotovoltaica 

  Zazo Jiménez, Héctor (Date of defense: 2016-02-09)

  En aquesta tesis s’estudia l’aplicació de la tècnica Extremum Seeking Control per extreure la màxima potència de generadors fotovoltaics. Es realitza una anàlisi detallada d’aquesta tècnica per tal d’ajustar els paràmetres ...

  Application of Ultra-Wideband Technology to RFID and Wireless Sensors 

  Ramos Félix, Ángel (Date of defense: 2015-03-16)

  Aquesta Tesi Doctoral estudia l'ús de tecnologia de ràdio banda ultraampla (UWB) per sistemes de identificació per radiofreqüència (RFID) i sensors sense fils. Les xarxes de sensors sense fils (WSNs), ciutats i llars ...

  Aptamer Biosensors Engineering based on Reflectometric Interference Spectroscopy in Nanoporous Anodic Alumina 

  Pol Aira, Laura (Date of defense: 2020-07-13)

  Els últims avenços en recerca biomèdica han generat la necessitat de nous mètodes analítics. Els biosensors van sorgir com una eina extremadament útil per desenvolupar nous mètodes d'anàlisi. Després dels primers ...

  Automated mass spectrometry-based metabolomics data processing by blind source separation methods 

  Domingo Almenara, Xavier (Date of defense: 2016-10-20)

  Una de les principals limitacions de la metabolòmica és la transformació de dades crues en informació biològica. A més, la metabolòmica basada en espectrometria de masses genera grans quantitats de dades complexes cara ...

  Battery-less near field communications (nfc) sensors for internet of things (iot) applications 

  Boada Navarro, Martí (Date of defense: 2020-03-30)

  L’ implementació de la tecnologia de comunicació de camp proper (NFC) en els telèfons intel·ligents no para de créixer degut a l’ús d’aquesta per fer pagaments, això, junt amb el fet de poder aprofitar l’energia generada ...

  Binary to Ternary Blends: Efficient and Stable Organic Solar Cells for Versatile Applications 

  Torimtubun, Alfonsina Abat Amelenan (Date of defense: 2022-06-10)

  Els dispositius d'alta eficiència i estables juntament amb la producció de baix cost són els requisits previs clau perquè la tecnologia fotovoltaica orgànica entri en el mercat nínxol. L'enfocament ternari i l'enginyeria ...

  Capillary filling dynamics in nanoporous anodic alumina for biosensing applications 

  Eckstein, Chris (Date of defense: 2019-07-05)

  Intro Generic: Nanotechnology research has gained much interest in the last decades. Fabrication of materials at nano-scale levels has brought to light many new unique physico–chemical characteristics of materials which ...

  CASCADED VOLTAGE STEP-UP CANONICAL ELEMENTS FOR POWER PROCESSING IN PV APPLICATIONS 

  Mohamed Abdelkarim, Reham Haroun (Date of defense: 2014-10-23)

  En aquesta tesis, es proposarà, com a solució per al disseny d’etapes d’elevat guany en aplicacions fotovoltaiques, la connexió en cascada d’elements canònics per al processat de potència basats en el convertidor elevador ...

  Characterization and Compact Modeling of Flicker Noise and Piezoelectric Effect in Advanced Field Effect Transistors 

  Muhea, Wondwosen Eshetu (Date of defense: 2019-07-08)

  El'objectiu d'aquesta tesi és el modelatge compacte basat en la física dels transistors de pel·lícula prima i d'alta mobilitat d'electrons (TFTs, HEMTs). En primer lloc, s'ha realitzat la caracterització del soroll de DC ...