Facultat de Geografia i Història

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Transparència i obligacions econòmiques, comptables i fiscals de les entitats culturals no lucratives a Catalunya 

Cinelli Pina, Cristina (Date of defense: 2024-01-16)

[cat] Les entitats culturals no lucratives han crescut exponencialment en els darrers vint anys, però les aportacions de les administracions públiques s’han reduït significativament des de la crisi financera de l’any 2008. ...

Estudis sobre el corpus d’inscripcions del sud-oest de la península Ibèrica 

Muñoz Cuadrillero, David (Date of defense: 2023-09-21)

[cat] L’objectiu principal d’aquesta investigació és definir i contextualitzar l’epigrafia del SO de la península Ibèrica. En aquest sentit, convé acotar-la geogràficament i històrica, definint-ne el marc geogràfic i el ...

La industrialització al món rural català: desplegament capitalista, paisatge i casa obrera a la mineria bergadana 

Gallego Vila, Laia (Date of defense: 2023-05-10)

[cat] L'àrea prepirinenca de l’Alt Berguedà (Barcelona) visqué a partir de finals del segle XIX un procés d’industrialització progressiva. Amb aquest procés, el territori es convertí en part de la perifèria energètica i ...

De festes locals a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO: la patrimonialització de les festes del foc als Pirineus 

Guil Egea, Mireia (Date of defense: 2023-09-21)

[cat] Aquesta tesi, emmarcada dins dels estudis crítics del patrimoni, analitza la candidatura de Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, inscrites a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, ...

Saló Nou Ambient (1910-1939): Context, estudi i fortuna crítica. El realisme vivent d´una generació. 

Cardona Iglésias, M. Assumpció (Date of defense: 2023-05-03)

[cat] La tesi es composa de dos volums: el primer dedicat a l´estudi del grup Nou Ambient i la trajectòria artística dels seus membres des dels anys d´aprenentatge fins a la guerra civil, amb un epíleg que arriba als ...

¡Aquí somos familia! The weaving of tradition and heritage on Newmexican ‘Hispanos’ identity 

Lorenzo Córdoba, Luis (Date of defense: 2022-06-01)

[eng] There is a vast body of literature and knowledge on and about articulating tradition and heritage as a resource to construct identity. It is so to the point that both concepts become reliable tools that would speak ...

Refugiados, desplazados y excluidos, la larga historia de marginación de la comunidad afrocolombiana 

Pérez Corredor, Carlos Eduardo (Date of defense: 2016-11-23)

[spa] El desplazamiento forzado de población en Colombia ha sido sujeto de múltiples análisis y estudios. Lo mismo ha sucedido con el desplazamiento del que los afrocolombianos han sido víctimas. Durante algunos años hubo ...

Construcción de la memoria social en la producción del espacio público del Centro Histórico de Puebla 

Aco Castañeda, Bernardo (Date of defense: 2022-11-22)

[spa] En el marco de la transformación urbana, donde diversos actores, políticas, planes y proyectos configuran la ciudad actual, específicamente la producción del espacio público, esta investigación pretende estudiar, ...

Klando. Informalidad y «mystique» en un sistema de transporte en la Baja Casamance (Senegal) 

Contijoch Torres, Marta (Date of defense: 2023-02-02)

[spa] Esta tesis se centra en el funcionamiento del sistema de taxis colectivos no regulados (klandos) en Ziguinchor y sus alrededores, en la Baja Casamance (Senegal). He prestado atención a su papel como infraestructura ...

Produzione e commerci delle anfore Dressel 1 tra Etruria meridionale e Roma 

Razza, Andrea (Date of defense: 2021-01-15)

[ita] Questa tesi, in cotutela tra l'Università degli Studi di Milano e l'Universitat de Barcelona, è organizzata come una raccolta di articoli, secondo la modalità prevista dal corso di Dottorato R10 - Agricoltura, ...

"Pro succurrendo necessitatibus dicti hospitalis". Els orígens del patrimoni i els mecanismes de finançament de l'hospital de la Santa Creu de Barcelona (s.XV) 

Marcé Sánchez, Jaume (Date of defense: 2023-02-17)

[cat] La present tesi doctoral té per objectiu entendre de quina manera es va sostenir l’hospital de la Santa Creu de Barcelona durant el segle XV, una institució que va ser el resultat de la unificació de diferents hospitals ...

Archeologia del vino: anfore e palmenti rupestri. Il caso della Calabria 

Surace, Domenico Michele (Date of defense: 2021-01-15)

[ita] In base all’accordo di co-tutela tra l’Universitat de Barcelona e l’Università degli Studi di Milano, la preparazione della presente tesi di dottorato è stata disciplinata dai termini e dalle modalità stabilite dalla ...

“It’s not a vacation, it’s your life”. Privileged identities, ageing experiences, and migration projects of British retirees on the coasts of Spain 

Fàbrega Domènech, Emma (Date of defense: 2023-02-24)

[eng] This doctoral thesis investigates identity, ageing, and migration through an intersectional approach to retirement and later life migration from the UK to Spain. Through an in-depth exploration of the experiences of ...

Las injusticias de la capacidad. Una aproximación etnográfica al derecho vivido en la incapacitación judicial 

Endara Rosales, Juan (Date of defense: 2022-11-11)

[spa] Esta investigación atiende a la práctica de la incapacitación judicial —o modificación de la capacidad de obrar—, un procedimiento de Derecho Civil en el contexto reciente del Estado español. Mientras existió, esta ...

Los chicos de la jakarta. Una aproximación al fenómeno de las mototaxis en la Baja Casamance (Senegal) 

Martínez Algueró, Romina (Date of defense: 2022-04-06)

En la última década, la movilidad en los enclaves de Ziguinchor y Oussouye, en la Baja Casamance –Senegal-, se ha caracterizado por un considerable crecimiento del tráfico de mototaxis. En estos núcleos –uno, urbano; el ...

(Re)significaciones patrimoniales en tierras mayas: valores sagrados de sitios arqueológicos en México y Guatemala 

Picas, Mathieu (Date of defense: 2022-10-07)

Esta tesis doctoral analiza los usos y discursos que se generan en torno a la dimensión sagrada de sitios arqueológicos prehispánicos de regiones mayas de México y Guatemala. La investigación se realiza desde las perspectivas ...

Sociología de la marginació: un cas de Barcelona 

Sabaté Delgado, Juli (Date of defense: 1982-01-01)

La presente Tesis Doctoral supone una aportación sociológica al estudio de la marginación. Su objetivo es doble: A) Suministrar un modelo teórico para el análisis de la marginación, a partir del cual B) Estudiar un caso ...

El neorrealismo en España: tendencias realistas en el cine español 

Monterde, José Enrique, 1953- (Date of defense: 1992-01-01)

La tesis realiza un análisis sobre la recepción a nivel comercial y de crítica del cine neorrealista italiano en España, así como sobre cuál fue su influencia sobre el cine español, tanto en la práctica fílmica como en su ...

Los católicos catalanes y la Segunda República, 1931-1936: actitudes de la iglesia institucional y militante ante el devenir republicano 

García Jordán, Pilar (Date of defense: 1980-01-01)

Esta tesis doctoral realiza un análisis de la actitud mantenida por los católicos catalanes (jerarquía eclesiástica y católicos en general) ante el nacimiento y evolución de la Segunda República española, en concreto ante ...

Jaume Bofill i Matas (1878-1933): l'adscripció social i l'evolució política 

Casassas, Jordi, 1948- (Date of defense: 1977-01-01)

Aquesta tesi estudia el procés d'evolució ideològica de Jaume Bofill i Matas, des de les primeres formulacions fetes per la classe mitjana a Barcelona (en oposició bàsica als resultats paralitzadors de la burocràcia ...

More